Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2006


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět

leden - únor 2006
Autor Název Nakladatelství Rok vydání Signatura
Nathan Patwardhan, Ellen Siever, Stephen Spainhour The Perl CD bookshelf : 6 Besstelling Books on CD-ROM; Includes a Bonus Book! Perl in a Nutshell, 2nd Edition CA: O'Reilly 2004 38029
PENG, L.-M. - DUDAREV, S. L. - WHELAN, M. J. High-energy electron diffraction and microscopy Oxford : Oxford University Press 2004 38030
VIESCAS, John L. Mistrovství v Microsoft Office Access 2003 Brno : CP Books 2005 38034
MCMURRY, John Organic Chemistry CA : Thomson-Brooks/Cole 2004 38035
OHEROVÁ, Jana Česko-anglický právnický slovník Praha : Linde 2005 38036
KLÉGR, Aleš Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso = Czech-English combinatory dictionary: noun and verb
KOMMOVÁ, Jaroslava Chemický slovník německo-český = Chemisches Wörterbuch deutsch-tschechisch Praha : Karolinum 2005 38041
GRELLMANN, Wolfgang Kunstoffprüfung München : Hanser 2005 38042
FEYNMAN, Richard P. - LEIGHTON, Robert B. - SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 3/3 Praha : Fragment 2002 38053
GORRY, Conner Jižní Amerika : Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie,Ekvádor, Falklandy, Guyany, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela Praha : Svojtka & Co. 2003 38054
TOMPKINS, Harland G. - MCGAHAN, William A. Spectroscopic Ellipsometry and Reflectometry : a user's guide New York : J. Wiley & Sons 1999 38055
BERNE, Bruce J. - PECORA, Robert Dynamic Light Scattering : With Applications to Chemistry, Biology,and Physics New York: Wiley 2000 38056
březen - duben 2006
Autor Název Nakladatelství Rok vydání Signatura
JOHNSON, JR., Charles S. - GABRIEL, Don A. Laser Light Scattering New York : Dover 1994 38129
KRAKÓV Plan miasta, skala 1 : 20 000. Warszawa :PPWK S. A. 2004 38130
LAPČÍKOVÁ, Monika Řízené uvolňování biologicky aktivních látek z polymerních filmů na bázi polylaktidu: Disertační práce Praha : Přírodovědecká fakulta UK 2005 KDP649
MCQUARRIE, Donald A. Statistical Mechanics Sausalito, California: University Science Books 2000 38134
KANSKI, Jack J. Clinical Ophthalmology Edinburgh : Butteworth-Heinemann 2003/td> 38166
LAUFFENBURGER, Douglas A. - LINDERMAN, Jennifer J. Receptors : Models for binding, trafficking, and signaling New York: Oxford Univ. Press 1996 38186
STONE, Anthony J. The Theory of Intermolecular Forces Oxford : Clarendon Press 2002 38187
WOOL, Richard P. Bio-Based Polymers and Composites / Richard P. Wool ; Xiuzhi Susan Sun. Amsterdam : Elsevier Academic Press 2005 38259
WEIL, John A. - BOLTON, James R. - WERTZ, John E. Electron paramagnetic resonance : elementary theory and practical applications New York : Wiley 1994 38260
FLAJZAR, Tomáš GSM alarm : přenos poplachu na mobilní telefon: kompletní stavební návod GSM pageruvčetně zdrojového programu Praha : BEN - technická literatura 2005 38261
PROKOPOVÁ, Irena Makromolekulární chemie / Irena Prokopová. Praha : Vydavatelství VŠCHT 2004 38272
PECINOVSKÝ, Josef - PECINOVSKÝ, Jan Nero 7 : kompletní průvodce vypalováním CD a DVD Praha : Grada 2006 38274
květen - červen 2006
Autor Název Nakladatelství Rok vydání Signatura
Jagur-Grodzinski J. Living and controlled polymerization  Nova Science Publishers  2006  38286 
Farn, Richard Chemistry and technology of surfactants  Blackwell Publ.  2006  38287 
Tierney, Jason Microwave assisted organic synthesis  Blackwell Publishing  2005  38288 
Kaupp, Martin Calculation of NMR and EPR parameters  Wiley-VCH  2004  38291 
Bender, Christopher J.  EPR: Instrumental Methods  Kluwer Academic/Plenum Publishers  2004  38294 
Berliner, Lawrence J. In vivo EPR (ESR)  Kluwer Academic/Plenum Publishers  2003  38295 
Charef, Harrats Micro- and nanostructured multiphase polymer blend systems  Taylor & Francis  2006  38297 
  Evropská charta pro výzkumné pracovníky   Středisko společných činností AV ČR  2006  38298 
Crank, J.  The Mathematics of Diffusion  Oxford University Press  1979  38282 
Fronek, Josef,  Velký anglicko-český slovník  Leda  2006  38293 
Ionescu, Mihail   Chemistry and technology of polyols for polyurethanes  Rapra Technology  2005  38296 
Kučera, Miloslav  Vznik makromolekul I.  VUTIUM  2003  38284 
Kučera, Miloslav,  Vznik makromolekul II.  VUTIUM  2003  38283 
Schoenfeld, Robert   The Chemist's English  Wiley-VCH  2001  38290 
Svoboda, Jiří,  Organická chemie I  Vysoká škola chemicko-technologická  2005  38285 
Wartewig, Siegfried  IR and Raman spectroscopy  Wiley-VCH  2003  38289 
Wohlfarth, Christian   CRC handbook of enthalpy data of polymer-solvent systems  Taylor & Francis  2006  38292 

červenec - srpen 2006
Autor Název Nakladatelství Rok vydání Signatura
 Gilbert, B. C.  Electron paramagnetic resonance. Vol. 19  Royal Society of Chemistry   2004   38307 
 Freeman, B. D.  Materials science of membranes for gas and vapor separation   Wiley   2006   38304 
 Rothon, Roger N.  Particulate-filled polymer composites   Rapra Technology Ltd.   2003   38305 
 Uchegbu, Ijeoma F.  Polymers in drug delivery   Taylor & Francis   2006   38309 
 Zakrzewski, Angeline  Solid state characterization of pharmaceuticals   Pergamon   2006   38308 
 Hlavenka, Jiří  Tvorba webových stránek   Computer Press   2006   38300 
 Atkins, P. W.   Student's solutions manual to accompany Atkins' physical chemistry   Oxford University Press   2006   38303 
 Atkins, Peter  Atkins' physical chemistry   Oxford University Press   2006   38302 
 Bernstein, Joel    Polymorphism in Molecular Crystals   Oxford University Press   2002   38306 
 Levi, A. F. J.   Applied quantum mechanics   Cambridge University Press   2006   38301 
 Staníček, Petr  CSS Hotová řešení   Computer Press   2006   38299 

září - říjen 2006
Autor Název Nakladatelství Rok vydání Signatura
Sparks, Karen Jacobs Britannica book of the year 2006  Encyclopaedia Britannica  2006  38314 
Raab, Miroslav Current and future trends in polymeric materials: programme booklet  Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic  2005  38323 
  Degradation, stabilization and recycling of polymers: programme booklet  Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic  2003  38317 
Kulshreshtha, A. K. Handbook of Polymer Blends and Composites. Volume 3A  Rapra Technology Limited  2003  38329 
Kulshreshtha, A. K. Handbook of Polymer Blends and Composites. Volume 3B.  Rapra Technology Limited  2003  38330 
  Handbook of Polymer Blends and Composites. Volume 4A.  Rapra Technology Limited  2003  38335 
Kulshreshtha, A. K. Handbook of Polymer Blends and Composites. Volume 4B  Rapra Technology Limited  2003  38336 
Eaves, David  Handbook of polymer foams  Rapra Technology  2004  38310 
Scheirs, John Modern styrenic polymers: polystyrenes and styrenic copolymers  J. Wiley  2003  38322 
Schmid, Günter Nanoparticles: from theory to application  Wiley-VCH  2004  38327 
  Polymer biomaterials biomimetic and bioanalogous systems: programme booklet  Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic  2004  38319 
  Polymer gels and networks: programme booklet   Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic  2005  38328 
Kovářová, Jana Polymery 2006: programová brožura  Ústav makromolekulární chemie Akademie ved Ceské republiky  2006  38334 
Leiknes, Torove Smart materials: programme booklet  Institute of Chemical Technology  2006  38342 
  Spectroscopy of partially ordered macromolecular systems: programme booklet  Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic  2003  38318 
  Structure and Dynamics of Self-organized Macromolecular Systems: programme booklet  Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic  2006  38333 
Yang, Peidong The chemistry of nanostructured materials  World Scientific  2003  38321 
Aufderstrasse, Hartmut  Delfin: Teil 1,Lektionen 1-10  Hueber  2002  38311 
Aufderstrasse, Hartmut  Delfin: Pracovní sešit 1A,Lekce 1-5   Hueber  2003  38312 
Cunningham, Sarah  Cutting Edgeadvanced: students' book  Pearson Education Ltd.  2003  38340 
Fairman, Robert  Semiconducting chalcogenide glass. III,Applications of chalcogenide glasses  Academic Press  2004  38338 
Heath, Julian P.  Dictionary of microscopy  Wiley  2005  38346 
Hondel, Rien van den  Catalysts used in the polyurethane industry: January 1994 - September 2006  Rapra Technology  2006 38344 
Hondel, Rien van den  Polyurethane foams used in automotive applications: January 1996 - September 2006  Rapra Technology  2006 38345 
Mleziva, Josef,  Polymery: výroba, struktura, vlastnosti a použití  Sobotáles  2000  38347 
Moliton, André  Optoelectronics of molecules and polymers  Springer  2006  38331 
Moor, Peter  Cutting Edge: workbook  Pearson Education Ltd.  2003  38341 
Russey, William E.  How to write a successful science thesis: the concise guide for students  Wiley-VCH  2006  38326 
Sanabria, Kim,  Academic listening encounters: [Student's book]  Cambridge University Press  2004  38315 
Seal, Bernard  Academic encounters: [Student's book]  Cambridge University Press  1998  38316 
Stein, Richard S.  Topics in polymer physics  Imperial College Press  2006  38320 
Tsuji, Jiro Palladium reagents and catalysts: new perspectives for the 21st century  John Wiley & Sons  2004  38337 

listopad - prosinec 2006
Autor Název Nakladatelství Rok vydání Signatura
Bard, Allen J.  Electrochemical methods  John Wiley & Sons  2001  38348 
Allen J. Bard, Larry R. Faulkner. Impedance spectroscopy  Wiley-Interscience  2005  38349 
Odian, George  Principles of polymerization  John Wiley & Sons  2004  38350 
Cooper, Catherine Amino acid analysis protocols  Humana Press  2001  38351 
Weihreter, Ernst.  Compact synchrotron light sources  World Scientific  1996  38352 
Mráz, Vojtěch Lasery (a problematiky s nimi související)  RoVS - Rožnovský vzdělávací servis  2004  38353 
Mráz, Vojtěch Chemické (a obdobné) laboratoře  RoVS - Rožnovský vzdělávací servis  2004  38354 
Král, Jaroslav Metody analýzy povrchů.  Academia  2002  38355 
Kubínek, Roman,  Mikroskopie skenující sondou  Vydavatelství Univerzity Palackého  2003  38356 
Srinivasan, S.  Fuell cells  Springer  2006  38357 
Czichos, Horst Springer handbook of materials measurement methods   Springer  2006  38358 Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


Š Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010