Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2005


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět


leden - únor 2005

MIRAU, Peter A.
A Practical Guide to Understanding the NMR of Polymers
1st ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2004. - xii, 418 s. -
ISBN 0-471-37123-8 : 3084.20 Kč [váz.]
Přír. č. 37.304/Spěváček


NEUTRONS
Neutrons, X-Rays and Light : Scattering Methods Applied to Soft Condensed Matter [Scattering Methods Applied to Soft Condensed Matter
(European Summer School), Bombannes /FR/. 1990] / Edited by P. Lindner ; Th. Zemb
1st ed., 2nd impression. - Amsterdam : Elsevier, 2004. - x, 541 s. - (North-Holland Delta Series). - ISBN 0-444-51122-9 : 5879.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.305/Šlouf


WEBER, Marvin J.
Handbook of optical materials
Boca Raton : CRC Press, 2003. - 512 s. - ISBN 0-8493-3512-4 : 4466.60 Kč
Přír. č. 37.306/Tichý - Pardubice


HAINES, Simon - STEWART, Barbara
First Certificate Masterclass : Student's Book
1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - 191 s. + 1 CD -
ISBN 0-19-438625-2 : 497.00 Kč [brož.]
First Certificate Masterclass: Workbook Audio CD, Units 1-12. - 1 CDROM.
Přír. č. 37.310/Mittnerová


HAINES, Simon - STEWART, Barbara
First Certificate Masterclass : Workbook with key
1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - 95 s. -
ISBN 0-19-438626-0 : 270.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.311/Mittnerová


ELMAN, Jiří - MICHALÍČEK, Václav
Anglicko-český technický slovník = English-Czech Technical Dictionary
2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Sobotáles, 2003. - 1328 s. -
ISBN 80-85920-92-1 : 625.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.312/Kahovec


SENSORS
Sensors Update, Volume 10 / Edited by Henry Baltes ; G. K. Fedder ;
J. G. Korvink
Weinheim : Wiley-VCH, 2002. - 302 s. - ISBN 3-527-30361-8 : 8850.70 Kč [hard.]
Přír. č. 37.324/Nešpůrek


PRAGUE
Prague / Main contributor Vladimír Soukup
Reprinted with revision. - London : Dorling Kindersley, 2004. - 264 p., ill., maps - (Eyewitness Travel Guides). - Previous ed.: 2003. -
ISBN 1-453-0505-3 : 599.00 Kč [pbk]
Přír. č. 37.325/ÚPK


PRAHA
Praha / Z anglického originálu ...přeložili Vladimír Soukup ; Lenka
Svobodová ; Josef Koval
Vyd. 3. - Praha : Ikar, 2003. - 262 s.,ill. - (Společník cestovatele). - přeloženo z angl.: Eyewitness travel guides - Prague. -
ISBN 80-249-0197-8 : 499.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.344/ÚPK


HAN, Jiawei - KAMBER, Micheline
Data Mining : Concepts and Techniques
San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2001. - xxiv, 550 s.
- (The Morgan Kaufmann Series in Data Managements Systems). -
ISBN 1-55860-489-8 : 1920.20 Kč [hard.]
Přír. č. 37.347/Czernek


MOLER, Cleve B.
Numerical Computing with MATLAB
Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004. - xi, 336 s. - ISBN 0-89871-560-1 : 1322.40 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.348/Czernek


březen - duben 2005


PRAHA
Praha : průvodce a plán města 1:20 000: 2004/2005: historie, fotografie památek, informace o dopravě a kultuře, všeobecný rejstřík, rejstřík ulic
6. přeprac. vyd. - Praha : Žaket, 2004. - 188 s. - ISBN 80-7233-160-4 : 169.00 Kč
Přír. č. 37.364


HEROLD, Helmut
Awk & sed : příručka pro dávkové zpracování textu/ překlad Marek Šiller
Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 254 s. - Přeloženo z anglického překladu německého originálu. - Obsahuje rejstřík. - ISBN 80-251-0309-9 : 267.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.460/Pospíšil H.


KOPKA, Helmut - DALY, Patrick W.
LATEX : podrobný průvodce / překlad Jan Gregor. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - vii, 576 s. - (DTP & grafika). - Překlad z angličtiny. - Obsahuje bibliografii a rejstřík. - ISBN 80-7226-973-9 : 449.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.461/Pospíšil H.


BROŽ, Milan
Microsoft Office Excel 2003 : podrobná uživatelská příručka
Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 383 s. - (Microsoft Office System). - Obsahuje bibliografii a rejstřík. - ISBN 80-251-0230-0 : 297.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.462/Beneš


BROŽ, Milan
Microsoft Office Word 2003 : podrobná uživatelská příručka
Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - viii, 392 s. - (Microsoft Office System). - Obsahuje rejstřík a terminologický slovník. - ISBN 80-251-0140-1 : 287.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.463/Beneš


KAINKA, Burkhard
USB - měření, řízení a regulace pomocí sběrnice USB /Překlad Václav Losík
2. dotisk 1. českého vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004. - 247 s. + 1 CD - (PC & elektronika). - Přelož. z němčiny. - ISBN 80-7300-073-3 : 469.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.464/Steinhart


MALMSTEN, M. (ed.)
Biopolymers at Interfaces
2nd Ed., rev. and expanded. - New York : Marcel Dekker, 2003. - xii, 908 s. -
(Surfactant Science Series ; volume 110). - ISBN 0-8247-0863-6 : 6559.00 Kč [hard.]
Přír. č. 37.495/Popelka


květen - červen 2005

PARK, JOON B. (ed.)
Biomaterials : principles and applications / Edited by Joon B. Park ; Joseph D. Bronzino.
1st ed. - Boca Raton : CRC Press, 2003. - 250 s. - This materials was originally published in Vol. 1 of The Biomedical Engineering Handbook, 2nd ed.
CRC Press, Boca Raton, 2000. - ISBN 0-8493-1491-7 : 88.74 USD; 2094.50 Kč [hard.]
Přír. č. 37.561


GORDON, Thomas T.
Patent Fundamentals for Scientists and Engineers / Thomas T. Gordon ; Arthur S. Cookfair.
2nd ed. - Boca Raton : Lewis Publishers, 2000. - 159 s. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 1-56670-517-7 : 43.50 USD;1027.00 Kč [Pbk.]
Přír. č. 37.562/Mrázek


MERCK [CD] The Merck index : An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals /
Eds. Susan Budavari et al. - 12th ed. on CD-ROM, Version 12.3.
Boca Raton, Fl. : Chapman & Hall/CRCnetBase, 2000. - 1 CD-ROM + uživatelská příručka - Požadavky na systém: Pentium II processor or higher; 16 Mb RAM; 12 Mb free hard disk capacity; quad speed CD-ROM drive or faster; SVGA monitor at 800 x x600, 265 colors; Microsoft Windows 95/98 or NT 4.X. - ISBN 1-584881-29-1 : 63.40 USD,(1496.00 Kč).
Přír. č. 37.563-CD/příručka


JONES, David
Pharmaceutical Applications of Polymers for Drug Delivery / David Jones.
Shrewsbury : Rapra Technology Limited, 2004. - 124 s. - (Rapra Review Reports, ISSN 0889-3144 ; Volume 15, No. 6, 2004, Report 174). - ISBN 1-85957-479-3 : 4860.40 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.603/Ulbrich


PÍSEK, Slavoj
HTML a XHTML : začínáme programovat: podrobný průvodce začínajícího uživatele / Slavoj Písek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003. - 255 s. + Obsahuje bibliografii a rejstřík - ISBN 80-247-0571-0 : 249.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.641/Reichová


DELLWIG, Ingo
HTML 4 : příručka tvůrce webu / Ingo Dellwig.
1. vyd. - Praha : Grada, 2002. - 272 s. - (Moderní programování). - Přeloženo z němčiny. -
ISBN 80-247-0297-5 : 260.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.642/Reichová


BRITANNICA
Britannica Book of the Year 2005 : Events of 2004 / Editor Karen Jacobs Sparks.
Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2005. - 904 s. - ISBN 1-59339-246-X : 2803.50 Kč [váz.]
Přír. č. 37.656/ÚPK


MICROSOFT
Microsoft Windows server 2003 resource kit / Microsoft MVPs and Partners with the Microsoft Windows Server Team.
Redmond : Microsoft Press, 2005. - 7 sv. + 1 CD-ROM - (Special Promotional Edition). - Set obsahuje 7 volumes:
Microsoft Windows Administrator's Automation Toolkit;
Microsoft Windows Server 2003 Performance Guide;
Microsoft Windows Server 2003 Troubleshooting Guide;
Microsoft Windows Group Policy Guide;
Microsoft Windows Security Resource Kit, 2nd edition;
Microsoft Windows Internals, 4th Edition: Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000;
Microsoft Windows Registry Guide, 2nd Edition; 1 CD Resource Kit. -
ISBN 0-7356-1471-7 : 3787.06 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.657/Pospíšil H.


PÍSEK, Slavoj
Access 2003 : jak poznáváme databáze, jak vytváříme tabulky, jak pracujeme s formuláři, jak tiskneme sestavy, jak používáme filtry, jak tvoříme dotazy /
1. vyd. - Praha : Grada, 2004. - 124 s. - (Snadno a rychle). - ISBN 80-247-0787-X : 99.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.685/Schauerová


KAHOVEC, J. (ed.)
Separační a analytické metody v ochraně životního prostředí : sborník přednášek [odborný seminář /pořádá Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Vědeckotechnická společnost při ÚMCH AV ČR/, Praha /CZ/. 1996.03.19-1996.03.20.] / Editor J. Kahovec.
Praha : ÚMCH AV ČR, 1996. - 141 s. - (Macro ; M-21). - ISBN 80-85009-24-2 [brož.]
Přír. č. 37.686


NOVÉ
Nové trendy v polymerních materiálech : sborník přednášek [odborný seminář /pořádá Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Vědeckotechnická společnost při ÚMCH AV ČR/, Praha /CZ/. 1998.04.21 1998.04.22].
Praha : ÚMCH AV ČR, 1998. - 119 s. - (Macro ; M-22). - ISBN 80-85009-31-5 [brož.]
Přír. č. 37.687


červenec - srpen 2005

POLYURETHANE
Polyurethane Handbook : chemistry, raw materials, processing, application, properties / Edited by Günter Oertel ; With contributions from L. Abele
2nd ed. - Munich : Hanser, 1994. - 688 s. - ISBN 1-56990-157-0 : 6055.90 Kč [hard.]
Přír. č. 37.688/Beneš H.


MOSS, STEVEN C. (ed.)
Self-Assembly Processes in Materials [Self-Assembly Processes in Materials, Boston, Massachusetts /US/. 2001.11.26-2001.11.30]
Warrendale : Materials Research Society, 2002. - 355 s. - (Materials Research Society Symposium
Proceedings ; Volume 707). - ISBN 1-55899-643-5 : 3045.40 Kč [hard.]
Přír. č. 37.689/Špírková


WARD, I. M. - SWEENEY, J.
An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers
2nd ed. - Chichester : Wiley, 2004. - 382 s. - ISBN 0-471-49626-X : 2259.70 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.690/Kelnar


YUI, NOBUHIKO (ed.)
Reflexive Polymers and Hydrogels : Understanding and Designing Fast Responsive Polymeric Systems / Edited by Nobuhiko Yui ; Randall J. Mrsny ; Kinam Park
Boca Raton : CRC Press, 2004. - 452 s. - ISBN 0-8493-1487-9 : 5770.60 Kč [hard.]
Přír. č. 37.691/Matějka


KWON, Glen S.
Polymeric Drug Delivery Systems / Glen S. Kwon
Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - 653 s. - (Drugs and the Pharmaceutical Sciences ;
Vol. 148). - ISBN 0-8247-2532-8 : 6069.50 Kč [hard.]
Přír. č. 37.692/Šubr


AMIJI, MANSOOR M. (ed.)
Polymeric Gene Delivery : principles and applications
Boca Raton : CRC Press, 2005. - 686 s. - ISBN 0-8493-1934-X : 5470.90 Kč [hard.]
Přír. č. 37.693/Šubr


AZAPAGIC, Adisa - EMSLEY, Alan - HAMERTON, Ian
Polymers : the environment and sustainable development / Adisa Azapagic, Alan Emsley, Ian Hamerton ; Edited by Ian Hamerton. -
Chichester : Wiley, 2003. - xii, 219 s. - ISBN 0-471-87741-7 : 1853.40 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.727/Horák Z.


POOLE, Charles P. - OWENS, Frank J.
Introduction to Nanotechnology / Charles P. Poole, Frank J. Owens
Hoboken, NJ : Wiley, 2003. - xii, 388 s. - ISBN 0-471-07935-9 : 2856.60 Kč [hard.]
Přír. č. 37.728/Toman P.


DREXLER, Eric K.
Nanosystems : molecular machinery, manufacturing, and computation
New York : Wiley, 1992. - xx, 556 s. - A Wiley-Interscience publication. - ISBN 0-471-57518-6 : 1876.90 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.746/Toman P.


PLITZKO, JUERGEN M. (ed.)
Nanostructured Interfaces [Nanostructured Interfaces, San Francisco, California /US/. 2002.04.02-2002.04.04] / Editors: Juergen M. Plitzko; Gerd Duscher ; Yimei Zhu
Warrendale : Materials Research Society, 2002. - 186 s. - (Materials Research Society Symposium
Proceedings ; Volume 727). - ISBN 1-55899-663-X : 3039.10 Kč [hard.]
Přír. č. 37.782/Špírková

OVID'KO, I. (ed.)
Mechanical Properties of Nanostructured Materials and Nanocomposites [Mechanical Properties of Nanostructured Materials and Nanocomposites, Boston, Massachusetts /US/. 2003.12.01-2003.12.05] / Editors: I. Ovid'ko ; C. S. Pande ; R. Krishnamoorti
Warrendale : Materials Research Society, 2004. - 410 s. - (Materials Research Society Symposium Proceedings ; Volume 791). - ISBN 1-55899-729-6 : 2947.80 Kč [hard.]
Přír. č. 37.783/Špírková


KOMARNENI, S. (ed.)
Nanophase and Nanocomposite Materials - IV [Nanophase and Nanocomposite Materials, Boston, Massachusets /US/. 2001.11.26 -200.11.29] / Editors: Sridhar Komarneni ; John C. Parker ; Richard
A. Vaia
Warrendale : Materials Research Society, 2002. - xv, 592 s. - (Materials Research Society Symposium Proceedings ; Volume 703). - ISBN 1-55899-639-7 : 2887.30 Kč [hard.]
Přír. č. 37.784/Špírková


BŘÍZA, Vladimír
Počítáme v Excelu
1. dotisk 1. vydání. - Praha : Grada, 2003. - 84 s. - (1. vydání 2001). - ISBN 80-247-0009-3 :
79.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.786/Podešva


KRETCHMAR, J. M. - DOSTÁLEK, L.
Administrace a diagnostika sítí : pomocí OpenSource utilit a nástrojů
Brno : Computer Press, 2004. - 216 s. + 1 CD - ISBN 80-251-0345-5 : 247.00 Kč
Přír. č. 37.788/Pospíšil H.


ECKSTEIN, Robert - COLLIER-BROWN, David
Samba Linux jako server v sítích s Windows
2., aktualiz. a rozš. vyd. - Brno : Computer Press, 2005. - 525 s. - ISBN 80-251-0649-7 : 490.00 Kč
Přír. č. 37.789/Pospíšil H.


FIRENZE
Firenze = Florence : 1:15.000
Stuttgart : Falk-Verlag, [200-]. - 1 mapa - (Euro city). - ISBN 3-8279-9902-2 : 149.00 Kč
Přír. č. 37.790


září - říjen 2005

JUNQUEIRA, L. Carlos - CARNEIRO, José - KELLEY, Robert O.
Základy histologie / Z angličtiny přeložil: Richard Jelínek
7. vyd., v ČR 1., dotisk. - Jinočany : H & H, 1997,dotisk 1999. - 502 s. - ISBN 80-85787-37-7 : 890.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.837/Rypáček
05-09-16 Ve
Faktura: par. 24/05 ze dne 05-09-16, grant: 6553DREYFUS, Gérald
Neural Networks : Methodology and Applications
Berlin : Springer, 2005. - 497 s. - ISBN 3-540-22980-9 : 3416.40 Kč
[hard.]
Přír. č. 37.839/DušekKE, Y. C. - STROEVE, P.
Polymer-Layered Silicate and Silica Nanocomposites
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2005. - ix, 394 s. - ISBN 0-444-51570-4 : 4878.40 Kč [hard.]
Přír. č. 37.840/Matějka


FIKR, Jaroslav - KAHOVEC, Jaroslav
Názvosloví organické chemie
2.vyd. - Olomouc : Rubico, [2004?]. - 247 s. - Obsahuje bibliografii a
rejstřík. - ISBN 80-7346-017-3 : 299.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.850/Studenovská


[CD]
EXPLORING
Exploring matter with synchrotron light
B. m. : iMediasoft & ESRF,2002. - 1 CD-ROM - (Nanopolis ; Tome 1). - ISBN 2-9518166-0-X : Set 3 CD: 15144.43 Kč
Přír. č. 37.852/Pleštil


LUCAS, Michael W.
Cisco Routers for the Desperate : Router Management, The Easy Way /
Michael W. Lucas. - San Francisco : No Starch Press, 2004. - xii, 129
s. - ISBN 1-59327-049-6 : 626.50 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.851/Pospíšil H.


[CD]
EXPLORING
Exploring matter with Neutrons
B. m. : iMediasoft, 2004. - 1 CD-ROM - (Nanopolis ; Tome 2). -
ISBN 2-9518166-2-6 : Set 3 CD: 15144.43 Kč
Přír. č. 37.853/Pleštil


[CD]
EXPLORING
Exploring Nanotechnology
B. m. : iMediasoft - Nanopolis, 2005. - 1 CD-ROM - (Nanopolis ; Tome 3). - ISBN 2-9518166-3-4: Set 3 CD: 15144.43 Kč
Přír. č. 37.854/Pleštil


O'DELL, Felicity
English Panorama 1 : A Course for advanced learners; Students Book /
1st ed., 5th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - 176 s. - ISBN 0-521-47687-9 : 593.00 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.855/Dušková J.


SAVIGNAC, Philippe - IORGA, Bogdan
Modern Phosphonate Chemistry
Boca Raton : CRC Press, 2003. - 530 s. - Includes bibliographical
references and index. - ISBN 0-8493-1099-7 : 5784.90 Kč [hard.]
Přír. č. 37.857/Vlček M.


RAO, C.N.R. ; MÜLLER, A. ; CHEETHAM, A. K. (Eds.)
The Chemistry of Nanomaterials, Volume 1 : Synthesis, Properties and Applications in 2 Volumes
3th Reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2005. - xx, 370 s. -
ISBN 3-527-30686-2 (společné pro oba vol.) : Set 11214.60 Kč [hard.]
Přír. č. 37.866/Vlček M.


RAO, C.N.R. ; MÜLLER, A. ; CHEETHAM, A. K. (Eds.)
The Chemistry of Nanomaterials, Volume 2 : Synthesis, Properties and Applications in 2 Volumes
3th Reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2005. - xv, S. 371-741 -
ISBN 3-527-30686-2 (společné pro oba vol.): Set 11214.60 Kč [hard.]
Přír. č. 37.867/Vlček M.


LARCOCK, Richard C.
Comprehensive Organic Transformations : A Guide to Functional Group
Preparations
2nd Ed. - New York : Wiley-VCH, 1999. - xliii, 2683 s. -
ISBN 0-471-19031-4 : 6475.80 Kč [hard.]
Přír. č. 37.868/Vlček M.


WEINHOLD, Frank - LANDIS, Clark R.
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective 1st Publ. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - ix, 749 s. - ISBN 0-521-83128-8 : 3008.30 Kč [hard.]
Přír. č. 37.869/Dybal


CRABBE, Gary
Školní anglická gramatika / Gary Crabbe ; Christopher Guilds ;
Stanislav Soják. - 2. vyd. - Dubicko : INFOA, 2002. - 159 s. - (Škola
hrou). - Český a anglický text. - ISBN 80-7240-084-3 : 189.00 Kč
[brož.]
Přír. č. 37.872/Mittnerová


BRUCE, DUNCAN W. (ed.)
Inorganic Materials / Edited by Duncan W. Bruce ; Dermot O'Hare. -
2nd Ed. - Chichester : John Wiley & Sons, 1996. - xiii, 593 s. -
ISBN 0-471-96036-5 : 2923.30 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.880/Vlček M.


HOWL, J. (ed.)
Peptide Synthesis and Applications / Edited by John Howl. - Totowa,
New Jersey : Humana Press, 2005. - x, 262 s. - (Methods in Molecular
Biology / Series editor John M. Walker ; Volume 298). -
ISBN 1-58829-317-3 : 2957.90 Kč [hard.]
Přír. č. 37.881/Proks


listopad - prosinec

KOCIENSKI, Philip J.
Protecting Group
3rd Ed. - Stuttgart : Georg Thieme, 2005. - xvi, 679 s. - ISBN 3-13-135603-0 : 2523.50 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.895/Proks


GRINTER, Roger
The Quantum in Chemistry : An Experimentalist's View
Chichester : J. Wiley, 2005. - xii, 459 s. - ISBN 0-470-01317-6 : 4828.80 Kč [cloth: acid-free paper]
Přír. č. 37.896/Dybal


COSTALES, Bryan - ALLMAN, Eric
Sendmail
3rd ed., rev. and updated. - Beijing : O'Reilly, 2003. - xxiv, 1205 s. -
ISBN 1-56592-839-3 : 1851.00 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.897/Cahyna


BENOITON, N. Leo
Chemistry of Peptide Synthesis
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006. - 290 s. -
ISBN 1-57444-454-9 : 4212.20 Kč [hard.]
Přír. č. 37.898/Pechar


KASAP, S. O.
Principles of Electronic Materials and Devices
3rd ed. - Boston : McGraw-Hill, 2006. - xiii, 874 s. + 1 CD-ROM -
ISBN 0-07-295791-3 [hard.]
Přír. č. 37.899/Vlček M.


KRISTIÁN, Pavel a kol.
Zoner Photo Studio 8 : kouzlo digitální fotografie
Brno : Zoner Press, 2005. - 240 s. - (Encyklopedie - grafika a digitální fotografie). - ISBN 80-86815-29-3 : 240.00 Kč [pbk.]
Přír. č. 37.914/Beneš M.


PRAVIDLA
Pravidla českého pravopisu / Zpracoval kolektiv autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR .
Vyd. 2. (s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). - Praha : Academia, 2005. - 391 s. - ISBN 80-200-1327-X : 76.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.915/ÚPK XI/6


SLOVNÍK
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / Zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; Vladimír Mejstřík edit.
Vyd. 3., opr. - Praha : Academia, 2003. - 647 s. - Dotisk r. 2005. - ISBN 80-200-1080-7 : 316.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.916/ÚPK XI/6


KRAUS, Jiří a kol.
Nový akademický slovník cizích slov A - Ž
Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005. - 879 s. - ISBN 80-200-1351-2 : 396.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.917/ÚPK XI/6


WESSEL, JAMES K. (Editor-in-Chief)
Handbook of Advanced Materials : Enabling New Designs
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2004. - x, 645 s. - ISBN 0-471-45475-3 : 2940.00 Kč [hard.]
Přír. č. 37.920/Beneš H.


SVOZILOVÁ, Naďa - PROUZOVÁ, Hana
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005. - 579 s. - ISBN 80-200-1310-5 : 444.00 Kč [váz.]
Přír. č. 37.961/ÚPK XI/6


VADGAMA, Pankaj (ed.)
Surfaces and interfaces for biomaterials
1st Publ. - Cambridge : Woodhead Publishing Ltd., 2005. - xxii, 802 s. - ISBN 1-85573-930-5 : 8701.50 Kč [hard.]
Přír. č. 37.962/Popelka


PELIKÁN, Peter a kol.
Fyzikální chemie : struktura hmoty
Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2000. - 238 s. - Obsahuje bibliografii a rejstřík. - ISBN 80-214-1583-5 : 203.00 Kč [brož.]
Přír. č. 37.989/Nešpůrek


TOMPKINS, HARLAND G. (ed.)
Handbook of Ellipsometry
Norwich, N.Y. : William Andrew Pub. ; Heidelberg : Springer, 2005. - xvi, 870 p.
- ISBN 0-8155-1499-9 : 7051.20 Kč [hard.]
Přír. č. 37.990/Popelka
Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


Š Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010