Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2003


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět


(leden - únor 2003)

BROžA, Petr
Vypalujeme CD pomocí programu Nero
2. vyd. - Praha : Computer Press, 2003. - 96 s. -
ISBN 80-7226-775-2 : 97.00 Kč
Přír. č. 35.866/Beneš


FEDDEMA, Helen
Mistrovství v Microsoft Access 2002
1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xix, 604 s. -
ISBN 80-7226-725-6 : 649.00 Kč
Přír. č. 35.867/Beneš


ČERNÁ, A. - SVOBODOVÁ, I. - ŠIMANDL, J.
Na co se nás často ptáte
1. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 168 s. - ISBN 80-7183-260-X : 93.00 Kč
Přír. č. 35.875/Kahovec


DAVIDSON, R. S.
Radiation Curing ; Rapra Review Reports : Expert overviews covering the science and technology of rubber and plastics
1st ed. - Shrewsbury : Rapra Technology Ltd., 2001. - 124 s. - (Rapra Review Reports, ISSN 0889-3144 ; Report 136 ; Vol. 12, No. 4, 2001). - ISBN 1-85957-288-X : 5277.40 Kč
Přír. č. 35.882/Pospíšil J.


DATTA, R. N.
Rubber Curing Systems ; Rapra Review Reports : Expert overviews
covering the science and technology of rubber and plastic
1st ed. - Shrewsbury : Rapra Technology Ltd., 2001. - 150 s.
- (Rapra Review Reports, ISSN 0889-3144 ; Report 144 ; Vol. 12, No. 12, 2002). - ISBN 1-85957-326-6 : 5277.40 Kč
Přír. č. 35.883/Pospíšil J.


RECYCLING - FRISCH, KURT C. (ed.) - KLEMPNER, D. (ed.)
Advances in Plastics Recycling. Volume 1: Recycling of Polyurethanes
1st ed. - Lancaster, Basel : Technomic Publishing Company, 1999. - 250 s. - ISBN 1-56676-737-7 : 4391.80 Kč [pbk]
Přír. č. 35.891/Beneš H.


BOWER, David I.
An Introduction to Polymer Physics
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. -
xx, 444 s. - ISBN 0-521-63721-X : 1698.90 Kč [pbk]
Přír. č. 35.892/Lednický


WAISSER, Karel
Nové české názvosloví organické chemie / Karel Waisser. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, Univerzita Karlova, 2002. - 178 s. -
ISBN 80-246-0590-2 : 170.00 Kč
Přír. č. 35.893/Kahovec


DEVLIN, Keith
Jazyk matematiky : Jak zviditelnit neviditelné
Přeložil Jan Švábenický, 1. vyd. v českém jazyce. - Praha : Dokořán a Argo, 2002. - 343 s. - (edice aliter). - ISBN 80-7203-470-7 Argo : 350.00 Kč [váz.]
Přír. č. 35.894/Kolařík


KOUBSKÁ, Libuše - PACNER, Karel - SPEVÁKOVÁ, ©árka
Příběhy české vědy
Praha : Academia, 2002. - 229 s. - ISBN 80-200-1058-0 : 187.00 Kč Přír. č. 35.895


LEDNICKÝ, František
Fraktografie polymerních materiálů jako důležitý zdroj informací
o struktuře a mechanických vlastnostech : Soubor prací s komentářem, předkládaný jako habilitační práce podle §72 odst. 3, písm. b zákona č. 111 z roku 1998
1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - str. různé
Přír. č. KDP644


MATOUŠEK, David
Udělejte si z PC...užitečný stroj a ovládejte porty ve Windows... 2. díl
1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2002. - 224 s.+ CD ROM -(PC & elektronika). - ISBN 80-7300-072-5 : 299.00 Kč [pbk.]
Přír. č. 35.909/Steinhart


(březen - duben 2003)

JONES, John
Amino Acid and Peptide Synthesis 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 92 s. - (Oxford Chemistry Primers ; 7). - ISBN 0-19-925738-8 : 653.40 Kč
Přír. č. 35.932/Pechar


Radeva, T. (ed.)
Physical Chemistry of Polyelectrolytes
1st ed. - New York : Dekker, 2001. - xii, 882 s. - (Surfactant
Science Series / series editor Arthur T. Hubbard ; vol. 99) ISBN 0-8247-0463-0 : 8682.80 Kč
Přír. č. 35.933/Přádný


CLARKE, Ashley R. - EBERHARDT, Colin N.
Microscopy Techniques for Materials Science 1st ed. - Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2002. - xxviii, 424 s. ISBN 1-85573-587-3 : 9532.50 Kč
Přír. č. 35.934/Lednický


LINDNER, P. (ed.)
Neutrons, X-Rays and Light : Scattering Methods Applied to Soft
Condensed Matter 1nd ed. - Amsterdam : Elsevier, 2002. - 541 s. - (North-Holland Delta Series).
- ISBN 0-444-51122-9 : 6601.40 Kč
Přír. č. 35.935/Pleštil


RASHOFER, Werner - WEIGAND, Eckerhard
Automotive Polyurethanes 1st ed. - Lancaster : Technomic, 2001. - 193 s. - (Advances in Plastics
Recycling / Series editors K.C. Frisch ; D. Klempner ; Volume 2). -
ISBN 1-56676-793-8 : 3677.50 Kč [pbk]
Přír. č. 35.936/Beneš H.


LIPATOV, Yuri S.
Phase-separated Interpenetrating Polymer Networks
1st ed. - Dnepropetrovsk : USCHTU, 2001. - 326 s. - ISBN 966-8018-12 : 652.00 Kč
Přír. č. 35.937/Dušek


RAMSAY, Jim O. - SILVERMAN, Bernard W.
Applied Functional Data Analysis : Methods and Case Studies
1st ed. - New York : Springer, 2002. - 190 s. - (Springer Series in Statistics). - ISBN 0-387-95414-7 : 2124.60 Kč [pbk]
Přír. č. 35.938/Czernek


RIGG, J. Christopher - BROWN, S. S.
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical
Laboratory Sciences : Recommendations 1995 1st ed. - Oxford : IUPAC, IFCC, Blackwell Science, 1995. - xi, 290 s. - ISBN 0-86542-612-0 : 580.00 Kč
Přír. č. 35.940/ÚPK


QUANTITIES
Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry / Prepared for
publication by Ian Mills ; Tomislav Cvitaš 2nd ed. - Oxford : IUPAC, Blackwell Science, 1993. - 166 s. - ISBN 0-632-03583-8 : 332.00 Kč
Přír. č. 35.941/ÚPK


COMPENDIUM
Compendium of Analytical Nomenclature : Definitive rules 1997 /
Prepared for publication by János Inczédy ; Tamás Lengyel 3rd ed, 2nd Printing. - Baltimore : IUPAC, 2000. - str. různé - ISBN 0-86542-615-5 : 1916.00 Kč
Přír. č. 35.942/ÚPK


KAO, Edward P. C.
An Introduction to Stochastic Processes / Edward P. C. Kao 1st ed. - Belmont : Duxbury Press, Wadsworth Publ. Company, 1997. - 438 s.
- ISBN 0-534-25518-3 : 1510.50 Kč
Přír. č. 35.995/Czernek


LOPEZ, Robert J.
Advanced Engineering Mathematics / Robert J. Lopez. - 1st ed. -
Boston : Addison-Wesley, 2001. - xxi, 1158 s. + str. různé + 1 CD-ROM
- ISBN 0-201-38073-0 : 1969.05 Kč
Přír. č. 36.015/Czernek


SATRAPA, Pavel
Perl pro zelenáče / Pavel Satrapa. - 2. vyd. - Praha : Neocortex,
2001. - 224 s. - (pro zelenáče). - ISBN 80-86330-02-8 : 199.00 Kč
Přír. č. 36.016/Skálová


MACROGALLERIA CD
The Macrogalleria. - 1st ed. - Hattiesburg : The University of
Southern Mississippi, 2002. - 1 CD-ROM - MRG Polymer Press, Version 2.4.
Přír. č. 36.017-CD/Dušková M.


BROCK, Thomas - GROTEKLAES, Michael
European Coatings Handbook /
1st ed. - Hannover : Vincentz Verlag, 2000. - 410 s. - (Coatings Compendia). - ISBN 3-87870-559-X : 3421.00 Kč
Přír. č. 36.048/Špírková


SEC, Ivan
Italsko-české idiomatické vazby 1. vyd. - Ostrava : IMPEX, 2003. - 117 s. - ISBN 80-86035-28-X : 99.00 Kč
1 ex. - Přír. č. 36.058/Kolařík


ANGLICKO-ČESKÝ
Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník Zpracoval: Miroslav Řešetka a kol. - 3. dopl. vyd. - Olomouc : FIN Publishing, 2002. - 1326 s. - ISBN 80-86002-80-2 : 260.00 Kč
Přír. č. 36.059/Kolařík


CAPASSO, V. (ed.)
Mathematical Modelling for Polymer Processing : Polymerization,
Crystallization, Manufacturing 1st ed. - Berlin : Springer, 2003. - 320 s. - (Mathematics in Industry / Editor
Hans-Georg Bock ; 2. The European consortium for mathematics in industry - subseries). - ISBN 3-540-43412-7 : 2536.90 Kč
Přír. č. 36.060/Kolařík


OKANO, T. (ed.)
Biorelated Polymers and Gels : Controlled Release and Applications in
Biomedical Engineering
1st ed. - Boston : Academic Press, 1998. - 257 s. - (Polymers, Interfaces, and
Biomaterials / Series Editor Toyoichi Tanaka). - ISBN 0-12-525090-8 : 3992.00 Kč
Přír. č. 36.061/Dušková M.


FINKELSTEIN, Alexei V. - PTITSYN, Oleg B.
Protein Physics : A Cours of Lectures
1st ed. - Boston, Amsterdam : Academic Press, an imprint of Elsevier Science, 2002. - 354 s. - ISBN 0-12-256781-1 : 2962.60 Kč
Přír. č. 36.062/Dušková M.


MĚSTECKÝ, Petr
Microsoft Outlook 2000 : Uživatelská příručka 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - 358 s. - ISBN 80-7226-572-5 : 197.00 Kč
Přír. č. 36.063/Beneš


HANDBOOK
Handbook of Polymer Blends and Composites / Editors A. K.
Kulshreshtha ; Cornelia Vasile. - 1st Publ. - Shrewsbury : Rapra
Technology Limited, 2002-2003. - ISBN 1-85957-309-6 Complet Set :
27907.70 Kč [cena za 6 dílů]

Volume 1. , 2002. - 557 s. - Přír.č. 36.077/Fortelný
Volume 2. , 2002. - 428 s. - Přír.č. 36.078/Fortelný
Volume 3A , 2003. - 330 s. - Přír.č. 36.079/Fortelný
Volume 3B , 2003. - S. 331-674 - Přír.č. 36.080/Fortelný
Volume 4A , 2003. - 364 s. - Přír.č. 36.081/Fortelný
Volume 4B , 2003. - S. 365-758 - Přír.č. 36.082/Fortelný


(květen - červen 2003)

OSADA, Y. (ed.)
Polymer Gels and Networks
1st ed. - New York : Marcel Dekker, 2002. - 381 s. - ISBN 0-8247-0669-2 : 6729.00 Kč
Přír. č. 36.083/Matějka


ARAKI, T. (ed.)
Structure and Properties of Multiphase Polymeric Materials
1st ed. - New York : Marcel Dekker, 1998. - 461 s. - (Plastics Engineering ; 46). - ISBN 0-8247-0142-9 :
7072.20 Kč
Přír. č. 36.084/Matějka


PASCH, Harald - SCHREPP, Wolfgang MALDI-TOF
Mass Spectrometry of Synthetic Polymers : With 158 figures and 45 tables
1st ed. - Berlin : Springer, 2003. - 298 s. - (Springer Laboratory). - ISBN 3-540-44259-6 : 2914.40 Kč
Přír. č. 36.085/Horský


FURUKAWA, Junji
Physical Chemistry of Polymer Rheology : With 126 Figures and 10 Tables
1st ed. - Berlin : Springer, 2003. - 278 s. - (Springer Series in Chemical Physics / Series Editors F. P.
Schäfer ; J. P. Toennies ; 72). - ISBN 3-540-00053-4 : 3199.80 Kč
Přír. č. 36.086/Kolařík


HLAVENKA, Jiří - BROŽA, Petr
Microsoft Windows 2000 Professional : Uživatelská příručka
3. vyd. - Praha : Computer Press, 2003. - vii-xii, 309 s. - ISBN 80-7226-486-9 : 198.00 Kč
Přír. č. 36.093/Kaňková


WILLIAMSOVÁ, Robin
Grafick úprava pod vedením profesionálů ; na cestě k dokonalosti...
1. vyd. - Praha : Mobil Media a.s., 2002. - 144 s. - ISBN 80-86593-32-0 : 190.00 Kč [brož.]
1 ex. - Přír. č. 36.107/Procházková


ZAHRADNÍČEK, Tomáš
Česko-anglický technický slovník. A - O = Czech-english technical dictionary
1. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 628 s. - (Velké technické slovníky). - ISBN 80-7225-073-6 :
149.50 Kč
Přír. č. 36.108/ÚPK


ZAHRADNÍČEK, Tomáš
Česko-anglický technický slovník. P - Ž = Czech-english technical dictionary
1. vyd. - Ostrava : Montanex, 2002. - 665 s. - (Velké technické slovníky). - ISBN 80-7225-074-4 :
149.50 Kč
Přír. č. 36.109/ÚPK


ZAHRADNÍČEK, Tomáš
Anglicko-český technický slovník. A - L = English-czech technical dictionary
1. vyd. - Ostrava : Montanex, 2002. - 581 s. - (Velké technické slovníky). - ISBN 80-7225-081-7 :
149.50 Kč
Přír. č. 36.110/ÚPK


ZAHRADNÍČEK, Tomáš
Anglicko-český technický slovník. M - Z = English-czech technical dictionary
1. vyd. - Ostrava : Montanex, 2002. - 529 s. - (Velké technické slovníky). - ISBN 80-7225-082-5 :
149.50 Kč
Přír. č. 36.111/ÚPK


MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří
Kompendium statistického zpracování dat : metody a řešení úlohy včetně CD
1. vyd. - Praha : Academia, 2002. - 764 s. + 1 CD-ROM - ISBN 80-200-1008-4 : 535.00 Kč
Kompendium statického zpracování dat. - 1 CD-ROM.
Přír. č. 36.112/Živný


MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří
Statistické zpracování experimentální dat v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech
přírodních, technických a společenských věd
1. vyd. - Praha : EAST Publishing, 1998. - 839 s. - ISBN 80-7219-003-2 : 649.00 Kč
Přír. č. 36.113/Živný


ZARRAS, P. (ed.)
Electroactive Polymers for Corrosion Control
1st ed. - Washington, DC : American Chemical Society, 2003. - xvi, 288 s. - (ACS Symposium Series ; 843). - ISBN
0-8412-3790-5 : 5303.80 Kč
Přír. č. 36.114/Stejskal


ALBERTY, Robert A.
Thermodynamics of Biochemical Reactions
1st ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2003. - 397 s. - ISBN 0-471-22851-6 : 2599.30 Kč
Přír. č. 36.115/Dušková M.


Denisov Evgeny Timofeevich - DENISOVA, Taisa G. - POKIDOVA, Tamara S.
Handbook of free radical initiators
1st ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2003. - 879 s. - ISBN 0-471-20753-5 : 10887.90 Kč
Přír. č. 36.116/Lánská


STŘEDNÍ
Střední Čechy a Praha, 1 : 20 000. -
1. vyd. - Praha : Žaket, 2003. - 171 s. - ISBN 80-7233-128-0 : 260.10 Kč
Přír. č. 36.117/ÚPK; 36.118/Grisová


HIEMENZ, Paul C. - RAJAGOPALAN, Raj
Principles of Colloid and Surface Chemistry
3rd ed., rev. and expanded. - New York : Dekker, 1997. - xix, 650 s. - ISBN 0-8247-9397-8 [hard.]
Přír. č. 36.132


REITER, G. (ed.)
Polymer Crystallization : Observations, Concepts and Interpretations
1st ed. - Heidelberg : Springer, 2003. - xvii, 386 s. - (Lecture Notes in Physics, ISSN 0075-8450 ; 606). -
ISBN 3-540-44342-8 : 2632.30 Kč
Přír. č. 36.161/Kolařík


WOOD, Roger M.
The Power- and Energy-Handling Capability of Optical Materials, Components, and Systems
1st ed. - Bellingham : SPIE Press, 2003. - 120 s. - (Tutorial Texts in Optical Engineering /
Series Editor Arthur R. Weeks, Jr. ; Vol. TT60). - ISBN 0-8194-4743-9 : 1597.80 Kč [softcover]
Přír. č. 36.179/Frumarová - Pardubice


LUCAS, Michal
Sí»ový operační systém FreeBSD : podrobný průvodce / Michal Lucas ;
Rudolf Čejka /dodatek B/. -
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - xix, 592 s. + 1 CD-ROM -
Požadavky na systém: pro procesory x86 a kompatibilní. - ISBN 80-7226-795-7 : 490.00 Kč
Instalační CD: FreeBSD - volně šiřitelný operační systém verze 4.7. - 1 CD-ROM.
Přír. č. 36.197/Pospíšil H.


REISER, Arnošt
Útěk : Paměti 1920-1991
1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 218 s. - ISBN 80-200-1060-2 : 155.00 Kč [neváz.]
Přír. č. 36.198


NYHOFF, Larry - LEESTMA, Sanford
Fortran 77 for Engineers and Scientists with an Introduction to Fortran 90
4th ed. - New Jersey : Prentice Hall, 1996. - xxv, 884 s. - ISBN 0-13-363003-X : 2587.60 Kč [pbk]
Přír. č. 36.199/Czernek


CHANG, Raymond
Chemistry
6th edition. - Boston : WCB/McGraw-Hill, 1998. - xxxvii, 995 s. + str. růz. - ISBN 0-07-011644-X : 75.00 Kč
1 ex. - Přír. č. 36.212/Buchtelová


červenec - srpen 2003

TERAOKA, Iwao
Polymer Solutions : An Introduction to Physical Properties
1st ed. - New York : Wiley-Interscience, 2002. - 338 s. - ISBN 0-471-38923-3 : 2676.40 Kč
Přír. č. 36.214/Štěpánek


BRAUN, Dietrich - CHERDRON, Harald - RITTER, Helmut
Polymer Synthesis: Theory and Practice : Fundamentals, Methods, Experiments
3th Ed. - Berlin : Springer, 2001. - xvi, 333 s. - ISBN 3-540-41697-8 :
2057.30 Kč
Přír. č. 36.215/Štěpánek


CHUNG, Deborah D. L.
Composite Materials ; Functional Materials for Modern Technologies :
With 64 Figures
1st ed. - London : Springer, 2003. - 289 s. - (Engineering Materials and Processes / Series Editor Brian Derby). - ISBN 1-85233-665-X : 3023.40 Kč
Přír. č. 36.216


MORAWETZ, Herbert
Polymers : The Origins and Growth of a Science
1st ed. - Mineola, New York : Dover Publications, John Wiley, 1985. -
306 s. - (Dover Phoenix Editions). - ISBN 0-486-49513-2 : 1260.00 Kč
Přír. č. 36.217


JONES, Richard A. L. - RICHARDS, Randal W.
Polymers at Surfaces and Interfaces
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - 377 s. - ISBN 0-521-47440-X : 3380.50 Kč

Přír. č. 36.218


MAEDA, H. (ed.) - KABANOV, A. (ed.)
Polymer Drugs in the Clinical Stage : Advantages and Prospects [Proceedings of the International Symposium on Polymer Therapeutics - Recent Progress in Clinics and Future Prospects/, Nara /JP/. 01.07.13-01.07.14]
1st ed. - New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. - 224 s. - (Advances in Experimental Medicine and Biology / Editorial Board Nathan Back, ISSN 0065-2598 ; Volume 519). - ISBN 0-306-47471-9 : 2699.90 Kč
Přír. č. 36.219/Šubr


ASH, M. (comp.)
Handbook of Adhesive Chemicals And Compounding Ingredients / Compiled
by Michael Ash ; Irene Ash
1st ed. - Endicott : Synapse Information Resources, 1999. - 1077 s. - ISBN 1-890595-15-2 : 7731.80 Kč
Přír. č. 36.220/Kelnar


BRITANNICA
Britannica Book of the Year 2002 : Events of 2002. 1st ed. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2003. - 936 s. - ISBN 0-85229-956-7 : 2856.00 Kč
Přír. č. 36.221/ÚPK


REICHL, L. E.
A Modern Course in Statistical Physics
2nd ed. - New York : John Wiley & Sons, 1998. - xvii, 823 s. - ISBN
0-471-59520-9 : 3664.80 Kč
Přír. č. 36.261/Skálová


JOOS, Georg
Theoretical Physics / Georg Joos ; With the Collaboration of Ira M.
Freeman.
3rd ed. - New York : Dover Publications, 1986. - 885 s. - (Dover Books of Physics ; 65227-0). - ISBN -0-486-65227-0 : 974.30 Kč [pbk.]
Přír. č. 36.262/Skálová


LUCAS, Michael W.
Absolute OpenBSD: UNIX for the Practical Paranoid
1st ed. - San Francisco : No Starch Press, 2003. - xxviii, 489 s. -
ISBN 1-886411-99-9 : 1302.00 Kč
Přír. č. 36.292/Pospíšil H.


HARRISON, Walter A.
Applied Quantum Mechanics
1st ed. - Singapore : World Scientific, 2000. - 353 s. - ISBN 981-02-4375-8 : 1984.80 Kč
Přír. č. 36.293/Skálová


SCHOENFELD, Robert
The Chemist's English : With "Say It in English, Please!"
3rd rev ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2001. - 193 s. - ISBN 3-527-28003-0 : 1436.20 Kč
Přír. č. 36.294/Dušková M.


DONTH, Ernst-Joachim
The Glass Transition : Relaxation Dynamics in Liquids and Disordered Materials
1st ed. - Berlin : Springer, 2001. - 418 s. + 56 Figures, 11 Tables - (Springer Series in Materials Science ; Vol. 48). - ISBN 3-540-41801-6 : 3117.30 Kč
Přír. č. 36.295/Kolařík


DAUNE, Michel
Molecular biophysics : Structures in motion
1st ed., reprint. - Oxford : Oxford University Press, 2003. -499 s. - ISBN 0-19-857782-6 : 2109.50 Kč [pbk]
Přír. č. 36.325/Skálová


QUARTERONI, Alfio - SALERI, Fausto
Scientific Computing with MATLAB
1st ed. - Berlin : Springer, 2003. - 257 s. - (Texts in Computational
Science and Engineering ; 2). - ISBN 3-540-44363-0 : 1485.90 Kč
Přír. č. 36.325/DuŠek


SCHLICK, Tamar
Molecular Modeling and Simulation : An Interdisciplinary Guide /
1st ed. - New York : Springer, 2002. - 634 s. - (Interdisciplinary Applied Mathematics ; Vol. 21). - ISBN 0-387-95404-X : 2741.10 Kč
Přír. č. 36.327/Skálová


ADOBE
Adobe Photoshop 7.0 : Oficiální výukový kurz / Překlad Martin Bartel.
1. vyd. - Praha : SoftPress, 2003. - 528 s.- ISBN 80-86497-39-9 : 595.00 Kč Přír. č. 36.328/Beneš


MATYJASZEWSKI, Krzysztof - DAVIS, Thomas P.
Handbook of Radical Polymerization
1st ed. - New York : John Wiley & Sons, 2002. - 920 s. - ISBN 0-471-39274-X : 6967.90 Kč
Přír. č. 36.329/Štěpánek


září - říjen 2003

 

RUBINSTEIN, Michael - COLBY, Ralph H.
Polymer
1st publ. - Oxford : Oxford University Press, 2003. - 440 s. - ISBN 0-19-852059-X : 3617.80 Kč
Přír. č. 36.330/Raab


HADJICHRISTIDIS, Nikos - PISPAS, Stergios
Block Copolymers : Synthetic Strategies, Physical Properties, and Applications 1st ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2003. - xx, 419 s. - ISBN 0-471-39436-X : 4398.10 Kč
Přír. č. 36.331/Štěpánek


BROWN, M. E. (ed.)
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry. Volume 1: Principles and Practice / Series editor Patrick K. Gallagher ; Volume 1 edited by Michael E. Brown 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - xxx, 691 s. - ISBN 0-444-82085-X : 14159.30 Kč
Přír. č. 36.332/Sikora


CHENG, S. Z. D. (ed.)
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry. Volume 3: Application to Polymers and Plastics / Series editor Patrick K. Gallagher ; Vol. 3 edited by Stephen Z. D. Cheng 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2002. - xxix, 828 s. - ISBN 0-444-51286-1 : 8844.40 Kč
Přír. č. 36.333/Sikora


KEMP, R. B. (ed.)
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry. Volume 4: From Macromolecules to Man / Series editor Patrick K. Gallagher ; Volume 4 edited by R. B. Kemp 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - xxviii, 1032 s. - ISBN 0-444-82088-4 : 16649.70 Kč
Přír. č. 36.334/Sikora


DUCHÁČEK, Vratislav
Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití
1. vyd., dotisk 2000. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1995. - 381 s. - ISBN 80-7080-241-3 : 264.00 Kč [brož.]
Přír. č. 36.336/Synková; 36.337/Synková


LOUPY, A. (ed.)
Microwaves in Organic Synthesis
1st ed., 1st reprint 2003. - Weinheim : Wiley-VCH, 2002. - xxiv, 499 s. - ISBN 3-527-30514-9 : 6000.00 Kč
Přír. č. 36.338/Lenfeld


VELTE, Toby J. - VELTE, Anthony T.
Síťové technologie Cisco : Velký průvodce
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - xxiv, 759 s. - ISBN 80-7226-857-0 : 790.00 Kč
Přír. č. 36.339/Pospíšil H.


BERNDT, Ch. C. (ed.)
Nanomaterials for Structural Applications [Nanomaterials for Structural Applications /Symposium/, Boston, Massachusetts /US/02.12.02-02.12.06]
1st ed. - Warrendale : Materials Research Society , 2003. - 473 s. - (Materials Research Society Symposium Proceedings; Volume 740). - ISBN 1-55899-677-X : 4112.00 Kč
Přír. č. 36.341/Matějka


JAKL, Ladislav
Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními
1. vyd. - Praha : VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2003. - 118 s. - 150.00 Kč [brož.]
Přír. č. 36.167/Čechová


STUTTGART
Stuttgart - Stadtplan 1 : 20 000
1. Aufl. - Bad Soden : ADAC Verlag, 2002. - 1 mapa + plán ulic - ISBN 3-8264-0427-0 : 159.00 Kč
Přír. č. 36.386/ÚPK


BERLINER, L. J. (ed.)
Biological Magnetic Resonance. Vol. 19: Distance Measurements in Biological Systems by EPR 1st ed. - New York : Plenum Press, 2000. - xviii, 614 s. - (Biological Magnetic Resonance). -
ISBN 0-306-46533-7 : 5954.80 Kč
Přír. č. 36.387/Pilař


NALWA, H. S. (ed.)
Handbook of Organic-Inorganic Hybrid Materials and Nanocomposites. Vol. 1: Hybrid Materials
1st ed. - Stevenson Ranch, California : American Scientific Publishers, 2003. - 382 s. - ISBN 1-58883-028-4
Přír. č. 36.388/Matějka


NALWA, H. S. (ed.)
Handbook of Organic-Inorganic Hybrid Materials and Nanocomposites. Vol. 2: Nanocomposites
1st ed. - Stevenson Ranch, California : American Scientific Publishers, 2003. - 386 s. - ISBN 1-58883-029-2
Přír. č. 36.389/Matějka


FLETCHER, R.
Practical Methods of optimization
2nd ed. - Chichester : John Wiley & Sons, 1987, reprint 2003. - 436 s. - ISBN 0-471-49463-1 : 2356.30 Kč
Přír. č. 36.390/Czernek


SEEGER, Karlheinz
Semiconductor Physics : An Introduction / Karlheinz Seeger. -
8th Ed. - Berlin : Springer, 2002. - 525 s. - ISBN 3-540-43813-0 : 1874.90 Kč
Přír. č. 36.418/Navrátil - Pardubice


ZBIB, HUSSEIN M. (ed.)
Multiscale Phenomena in Materials-Experiments and Modeling Related to Mechanical Behavior [Multiscale Phenomena in Materials-Experiments and Modeling Related to Mechanical Behavior /Symposium/,
San Francisco /US/. 03.04.22-03.04.24] / Editors Hussein M. Zbib ; David H. Lassila ; Lyle E. Levine. -
1st ed. - Warrendale : Materials Research Society, 2003. - 296 s. - (Materials Research Society Symposium Proceedings ; Volume 779). - ISBN 1-55899-716-4 : 3456.60 Kč
Přír. č. 36.429/Matějka


CALLISTER, William D., Jr.
Materials Science and Engineering : An Introduction
6th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2003. - xxi, 820 s. + 1 CD-ROM - ISBN 0-471-13576-3 : 4236.40 Kč
Student Learning Resources: Materials Science and Engineering an Introduction. - 1 CD-ROM.
Přír. č. 36.430/Kolařík


ATALA, A. (ed.)
Methods of Tissue Engineering
1st ed. - San Diego : Acadmic Press, 2003. - xxxix, 1285 s. - ISBN 0-12-436636-8 : 5320.00 Kč
Přír. č. 36.431/Rypáček


HAINES, Simon - BARBARA, Stewart
New First Certificate Masterclass : Students's Book
1st ed., 12th impression. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 224 s. - ISBN 0-19-432829-5 : 492.00 Kč
Přír. č. 36.445/Hašek


HAINES, Simon - STEWART, Barbara
New Certificate Masterclass : Workbook with Answers
1st ed., 12th impression. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 104 s. - ISBN 0-19-432826-0 : 217.00 Kč
Přír. č. 36.446/Hašek


listopad - prosinec 2003


FOLZ Diane C. (ed.)
Microwave and Radio Frequency Applications [Microwave and Radio Frequency Applications /Proceedings of the 3rd World Congress/, Sydney /AU/. 2002.September]
1st ed. - Westerville : American Ceramic Society, 2003. - 519 s. - ISBN 1-57498-158-7 : 3667.40 Kč
Přír. č. 36.521/Lenfeld


Engineered Materials Handbook. Volume 2: Engineering Plastics. 5th printing. - Materials Park : ASM International, 2000. - 883 s. - ISBN 0-87170-280-0 : 6615.90 Kč
Přír. č. 36.522/Lednický


MACA, Radek - ZEDNÍČEK, Rostislav - PALAS, Michal
Windows 2000 Professional : podrobný průvodce začínajícího uživatele
1. vyd. - Praha : Grada, 2000. - 243 s. - ISBN 80-7169-943-8 : 170.00 Kč
Přír. č. 36.532/Puffr


HATAKEYAMA, T. - QUINN, F. X.
Thermal Analysis : Fundamentals and Applications to Polymer Science /
2nd ed. - Chichester : John Wiley & Sons, 1999. - 180 s. - ISBN 0-471-98362-4 : 2603.00 Kč [hb]
Přír. č. 36.556/Sikora


KOVARSKI, A. L.
Molecular Dynamics of Additives in Polymers 1st ed. - Utrecht : VSP, 1997. - 276 s. - (New Concepts in Polymer Science). - ISBN 90-6764-259-2 : 2384.00 Kč [hb]
Přír. č. 36.557/Pilař


ABBS, Brian - FREEBAIRN, Ingrid
Blueprint One : Student's Book 1st ed., 20th impr. - Harlow : Longman, 1997. - 141 s. - ISBN 0-582-06660-3 : 264.00 Kč
Přír. č. 36.562/Kincl - Pardubice


BOTT, Ed - SIECHERT, Carl
Mistrovství v Microsoft Windows XP 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xxii, 608 s. - (Profi Operační systémy). - ISBN 80-7226-693-4 : 590.00 Kč [váz.]
Přír. č. 36.563/Kincl - Pardubice


LU, Y. (ed.) - BRINKER, C. J. (ed.)
Self-Assembled Nanostructured Materials [Self-Assembled
Nanostructured Materials /Symposium/, San Francisco /US/. 2003.04.22
-2003.04.25] / Editors Yunfeng Lu ; C. Jeffrey Brinker. - 1st ed. -
Warrendale : Materials Research Society, 2003. - 394 s. - (Materials
Research Society Symposium Proceedings ; Volume 775). - ISBN
1-55899-712-1 : 3881.40 Kč [váz.]
1 ex. - Přír. č. 36.567/Matějka
03-12-22 Ve


BAHR, D. F. (ed.)
Mechanical Properties Derived from Nanostructuring Materials [Mechanical Properties Derived from Nanostructuring Materials, San Francisco /US/. 2003.04.22]
1st ed. - Warrendale : Materials Research Society, 2003. - 332 s. - (Materials Research Society Symposium Proceedings ; Volume 778). -
ISBN 1-55899-715-6 : 3685.30 Kč [váz.]
Přír. č. 36.568/Matějka
Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010