Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2002


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět

(leden - únor 2002)  

 

HAMMOND, Christopher

The Basics of Crystallograpy and Diffraction - 2nd ed. - Oxford : IUCr, Oxford University Press, 2001. - vi-xiii, 331 s. - (International Union of Crystallography Texts on Crystallography ; 5). - ISBN 0-19-850552-3 : 1240.13 Kč

Přír. č. 35.296/Hašek


DESIRAJU, Gautam R. - STEINER, Thomas

The Weak Hydrogen Bond in Structural Chemistry and Biology - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - viii, xiv, 507 s. - (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography ; 9). - ISBN 0-19-850252-4 : 3559.16 Kč

Přír. č. 35.297/Hašek


KURIMSKÝ, A. - ŠIŠKOVÁ, R. - SAVICKÝ, N.

Ukrajinsko-český slovník. I. díl: A - O = Ukrajinsko-českij slovnik - 1. vyd., dotisk. - Praha : Academia, 2001. - i-xxii, 699 s. - ISBN 80-200-0144-1 : 490.00 Kč

Přír. č. 35.298/Jůza


KURIMSKÝ, A. - ŠIŠKOVÁ, R. - SAVICKÝ, N.

Ukrajinsko-český slovník. II. díl: P - Ja = Ukrajinsko-českij slovnik - 1. vyd., dotisk. - Praha : Academia, 2001. - S. 705-1377 - ISBN 80-200-0157-3 : 490.00 Kč

Přír. č. 35.299/Jůza


POLDAUF, Ivan - CAHA, Jan - KOPECKÁ, Alena

Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English Dictionary 10. přeprac. vyd. - Čelákovice : WD Publications, 2001. - 1073 s. - ISBN 80-238-2215-2 : 369.00 Kč

Přír. č. 35.300/ÚPK


CASTAGNETTO, Jesus - RAWAT, Harish - SCHUMANN, Sascha

PHP Programujeme profesionálně - 2. oprav. a aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - vii-xxiv, 656 s. + 1 CD-ROM - ISBN 80-7226-310-2 : 590.00 Kč

Přír. č. 35.329/Labský


PATRICK, Graham L.

An Introduction to Medicinal Chemistry - 2nd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2001. - 622 s. - ISBN 0-19-850533-7 : 996.95 Kč

Přír. č. 35.342


CLEGG, William - BLAKE, Alexander J. - GOULD, Robert O.

Crystal Structure Analysis : Principles and Practice - 1st publ. - Oxford : IUCr, Oxford University Press, 2001. - 265 s. - (International Union of Crystallography Texts on Crystallography ; 6). - ISBN 0-19-850618-X : 3195.12 Kč

Přír. č. 35.341/Hašek


FANCHON, E. (ed.) - GEISSLER, E. (ed.)

Structure and Dynamics of Biomolecules: Neutron and Synchrotron for Condensed Matter Studies - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - vi-xv, 416 s. - (Hercules ; Volume IV). - ISBN 0-19-850452-7 : 1046.53 Kč

Přír. č. 35.343/Hašek


MANDEVILLE, John

Turecko : Průvodce na cesty / John Mandeville. - 1. vyd. - Brno : Geodezie Brno, 2000. - 128 s. - ISBN 80-7206-130-5 : 79.00 Kč

Přír. č. 35.345/ÚPK


MCPHERSON, Alexander

Crystallization of Biological Macromolecules - 1st ed. - New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1999. - v-ix, 586 s. - ISBN 0-87969-617-6 : 4315.60 Kč

Přír. č. 35.346/Petroková


KODÍČEK, Milan - KARPENKO, Vladimír

Biofysikální chemie - 2., přepr. a rozš. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 337 s. - ISBN 80-200-0791-1 : 324.00 Kč

Přír. č. 35.347/Hašek


FEYNMAN, Richard P. - LEIGHTON, Robert B. - SANDS, M.

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 2/3 ; Řešení příkladů a cvičení Ivan Štoll. - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2001. - 806 s. - ISBN 80-7200-420-4 : 495.00 Kč

Přír. č. 35.349/Hašek


SWEENEY (ed.)

Silicone Hydrogels : the rebirth of continuous wear contact lenses - Reprinted 2000. - Oxford : Butterworth Heinemann, 2000. - viii-xiv, 279 s. - ISBN 0-7506-4462-1 : 1200 Kč

Přír. č. 35.429/Michálek, J.


ÚPK = Ústřední příruční knihovna (výpůjční protokol)  


(březen - duben 2002)

ČULÍK, Miroslav

Český CorelDRAW 9 : Podrobný průvodce začínajícího uživatele 1. vyd. - Praha : Grada, 2000. - 236 s. - ISBN 80-7169-881-4 : 195.00 Kč

Přír. č. 35.430/Beneš


EFRON, N. (ed.)

Contact Lens Practice 1st ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002. - vi-xvi, 502 s. - ISBN 0-7506-4690-X : 5241.40 Kč

Přír. č. 35.432/Michálek J.


MORI, Sadao - BARTH, Howard G.

Size Exclusion Chromatography : With 63 Figures and 21 Tables 1st ed. - Berlin : Springer, 1999. - 234 s. - (Springer Laboratory). - ISBN 3-540-65635-9 : 3307.20 Kč

Přír. č. 35.433/Rypáček


NEJO, HITOSHI (ed.)

Record of the International Symposium on the Electron and Electronmagnetic Field in Nanometer-Scale Structures : With 77 Figures, some in color [Record of the International Symposium on the Electron and Electronmagnetic Field in Nanometer Scale Structures,

Tsucuba/JP/. 99.09.26-99.09.29] 1st ed. - Berlin : Springer, 2000. - 288 s. - ISBN 3-540-67244-3 : 1200.00 Kč

Přír. č. 35.442/Nešpůrek


GANDER, Walter - HŘEBÍČEK, Jiří

Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and Matlab:With 161 Figures and 12 Tables

3rd., Expanded and Rev. Ed. - Berlin : Springer, 1997. - vi-xvii, 408 s. - ISBN 3-540-61793-0 : 1691.10 Kč

Přír. č. 35.453/Czernek


KOCH, Wolfram - HOLTHAUSEN, Max C.

A Chemist's Guide to Density Functional Theory

2nd Ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2002. - 294 s. - ISBN 3-527-30372-3 : 2512.60 Kč

Přír. č. 35.455/Dybal


HANSELMAN, Duane - LITTLEFIELD, Bruce

Mastering MATLAB 6 : A Comprehensive Tutorial and Reference

1st ed. - New Jersey : Prentice Hall, 2001. - v-xviii, 814 s. - ISBN 0-13-019468-9 : 2033.00 Kč

Přír. č. 35.456/Czernek


PETTY, Michael C.

Langmuir-Blodgett films : An Introduction / Michael C. Petty.

1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - x-xvii, 234 s. - ISBN 0-521-41396-6 : 3081.50 Kč

Přír. č. 35.457/Brynda


DOSTÁLEK, Libor a kol.

Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost

1. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - vi-xvi, 565 s. - (Komunikace & sítě). - ISBN 80-7226-513-X : 690.00 Kč

Přír. č. 35.488/Pospíšil H.


DOSTÁLEK, Libor - KABELOVÁ, Alena

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS

2. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 426 s. + 1 CD-ROM - (Komunikace & sítě). - ISBN 80-7226-323-4 : 384.00 Kč

Přír. č. 35.499/Pientka


(květen - červen 2002)

FRÉCHET, Jean M. J. (Ed.)

Dendrimers and Other Dendritic Polymers / Edited by Jean M. J. Fréchet ; Donald A. Tomalia. - 1st ed. - Chichester : John Wiley & Sohns, 2001. - 647 s. - (Wiley Series in Polymer Science / Series Editor J. Scheirs). - ISBN 0-471-63850-1 : 10170.00 Kč

Přír. č. 35.530/Dušková


CORLES, Robert M.

Essential Maple 7 : An Introduction for Scientific Programmers, with 76 Illustrations - 2nd ed. - New York : Springer, 2002. - viii-xv, 282 s. - ISBN 0-387-95352-3 : 1565.60 Kč

Přír. č. 35.565/Czernek


FAKIROV, S. (ed.)

Handbook of Thermoplastic Polyesters. Volume 1: Homopolymers, Copolymers, Blends, and Composites 1st ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2002. - 753 s. - ISBN 3-527-30113-5: 16792.50 Kč (set)

Přír. č. 35.566/Kelnar


FAKIROV, S. (ed.)

Handbook of Thermoplastic Polyesters. Volume 2: Homopolymers, Copolymers, Blends, and Composites 1st ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2002. - vi-xxv, S. 758-1377 - ISBN 3-527-30113-5

Přír. č. 35.567/Kelnar


OSSWALD, Tim A. - MENGES, Georg

Materials Science of Polymers for Engineers 1st ed. - Munich : Hanser, 1996. - viii-xiv, 475 s. - ISBN 1-56990-192-9 : 1823.13 Kč

Přír. č. 35.599/Kolařík


(červenec - srpen 2002)

MURRAY, R. K. - GRANNER, D. K. - MAYES, P. A.

Harperova Biochemie : a Lange medical book / R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes ; Editor překladu Jiří Kraml. - 3. české vyd = 23. vydání. - East Norwalk : Prentice-Hall ; Jinočany : H & H, 1993 a 2001. - vi-ix, 872 s. - ISBN 80-85787-38-5 : 990.00 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.606/Hašek


HOŘEJŠÍ, Václav - BARTŮŇKOVÁ, Jiřina

Základy imunologie / Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková. - 2. vyd. - Praha : TRITON, 2002. - 260 s. - ISBN 80-7254-215-X : 279.00 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.607/Hašek


DAVIES, J. E. (ed.) - BONE

Bone Engineering / Edited by J. E. Davies. - 1. vyd. - Toronto : em squared, 2000. - vi-xiv, 656 s. - ISBN 0-9686980-0-X : 8457.90 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.608/Rypáček


BENHAM, P. P. - CRAWFORD, R. J. - ARMSTRONG, C. G.

Mechanics of Engineering Materials / P. P. Benham, R. J. Crawford, C. G. Armstrong. - 2nd edition. - Harlow : Longman, 1996. - vi-xiii, 627 s. - ISBN 0-582-25164-8 : 2132.50 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.609/Kolařík


LEVITT, Malcolm H.

Spin Dynamics : Basics of Nuclear Magnetic Resonance / Malcolm H. Levitt. - Reprinted February 2002. - Chichester : Wiley, 2001. - viii-xxiv, 686 s. - ISBN 0-471-48922-0 : 1401.90 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.610/Dybal


FRASER-REID, B. O. (ed.) - TATSUTA, K. (ed.) - THIEM, J. (ed.) - GLYCOSCIENCE

Glycoscience: Chemistry and Chemical Biology I-III. Vol. I / Bertram O. Fraser-Reid ; Kuniaki Tatsuta ; Joachim Thiem Eds. - 1st ed. - Berlin : Springer, 2001. - vi-xix, 874 s. - ISBN 3-540-67765-8

1 ex. - Přír. č. 35.612/Labský


FRASER-REID, B. O. (ed.) - TATSUTA, K. (ed.) - THIEM, J. (ed.) - GLYCOSCIENCE

Glycoscience: Chemistry and Chemical Biology I-III. Vol. II / Bertram O. Fraser-Reid ; Kuniaki Tatsuta ; Joachim Thiem Eds. - 1st ed. - Berlin : Springer, 2001. - S. vi-xix, 878-1861 - ISBN 3-540-67765-8

1 ex. - Přír. č. 35.613/Labský


FRASER-REID, B. O. (ed.) - TATSUTA, K. (ed.) - THIEM, J. (ed.) - GLYCOSCIENCE

Glycoscience: Chemistry and Chemical Biology I-III. Vol. III / Bertram O. Fraser-Reid ; Kuniaki Tatsuta ; Joachim Thiem Eds. - 1st ed. - Berlin : Springer, 2001. - S. vi-xix, 1866-2854 - ISBN 3-540-67765-8

1 ex. - Přír. č. 35.614/Labský


BERNSTEIN, Joel

Polymorphism in Molecular Crystals / Joel Bernstein. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 410 s. - (IUCr Monographs on Crystalography ; 14). - ISBN 0-19-850605-8 : 3783.90 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.642/Hašek


BRITANNICA

Britannica Book of the Year 2002 : Events of 2001. - 1nd ed. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2002. - 936 s. - ISBN 0-85229-812-9 : 3423.00 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.661/ÚPK


PROCEEDINGS - ROWE, D. M. (ed.)

Proceedings of 19th International Conference on Thermoelectrics [ International Conference on Thermoelectrics /ICT 2000/, Cardiff /GB/. 00.08.20-00.08.24] / Editor D. M. Rowe. - 1st ed. - Church Village : Babrow Press, 2000. - 537 s. - ISBN 0-9519286-2-7 : 6864.10 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.662/Navrátil - Pardubice


BELOFSKY, Harold

Plastics : Product Design and Process Engineering / Harold Belofsky. - 1st ed. - Munich : Hanser, 1995. - x-xvi, 631 s. - (SPE Books from Hanser Publishers). - ISBN 1-56990-142-2 : 2822.90 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.664/Kolařík


[CD] HOWE, Stephen - HENRIKSSON, Kristina

PhraseBook for Writing Papers and Research / Stephen Howe, Kristina Henriksson. - 2002 edition. - Cambridge : Whole World Company, 2002. - 1 CD-ROM - Požadavky na systém: Microsoft Word, WordPerfect, Adobe Acrobat format for Windows, Macintosh and Linux. - ISBN 1-903384-00-1 : 2429.30 Kč

1 ex. - Přír. č. 35.674-CD/Pleštil


(září - říjen 2002)

LAMBERT, B. J. - TANG, F.-W. Polymers in Medical Applications ; Rapra Review Reports : Expert overviews covering the science and technology of rubber and plastics 1st ed. - Shrewsbury : Rapra Technology Ltd., 2001. - 146 s. - (Rapra review Reports, Report 127 ; Vol. 11, No. 7, 2001). - ISBN 1-85957-259-6 : 4677.00 Kč Přír. č. 35.688


PECINOVSKÝ, Jan - PECH, Jan Word 2000 : podrobný průvodce začínajícího uživatele 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 240 s. - ISBN 80-7169-869-5 : 195.00 Kč Přír. č. 35.689


MICHAELI, Walter Plastics Processing : An Introduction 1st ed. - Munich : Hanser, 1995. - 211 s. - ISBN 3-446-17572-5 : 1907.40 Kč Přír. č. 35.708


MICHAELI, Waltr - GREIF, Helmut - WOLTERS, Leo Training in Plastics Technology : A Text- and Workbook 2nd Ed. - Munich : Hanser, 2000. - 182 s. - (SPE Books). - ISBN 3-446-21344-9 : 1907.40 Kč Přír. č. 35.709


ŠILHÁNEK, Jaroslav Chemická informatika 1. vyd. - Praha :V?CHT, 2002. - 355 s. - ISBN 80-7080-465-3 : 432.00 Kč Přír. č. 35.710; 35.714/ÚPK; 35.797/ÚPK


BICERANO, Jozef Prediction of Polymer Properties 3rd Ed., Rev. and Expanded. - New York : Dekker, 2002. - 756 s. - (Plastics Engineering / Founding Editor Donald E. Hudgin ; 65). - ISBN 0-8247-0821-0 : 7267.00 Kč Přír. č. 35.711


SHONAIKE, G. O. (ed.) - SIMON, G. P. (ed.) Polymer Blends and Alloys 1st ed. - New York : Dekker, 1999. - v-xiv, 745 s. - (Plastics Engineering / Founding Editor Donald E. Hudgin ; 52). - ISBN 0-8247-1980-8 : 9267.00 Kč Přír. č. 35.713/Fortelný


WALLACE, Nathan - SEQUEIRA, Anthony Registr Windows 2000 1. vyd. - Praha : Mobil Media, 2002. - 344 s. - ISBN 80-86593-22-3 : 290.00 Kč Přír. č. 35.724


BROŽ, Milan - BROŽOVÁ, Petra - MORKES, David Mistrovství v Microsoft Excel 97 CZ : Rozšířené vydání knihy Microsoft Excel 97, podrobná příručka uživatele, doplněné o automatizaci práce pomocí maker 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - xxii, 716 s. - (Kancelář). - ISBN 80-7226-130-4 : 299.00 Kč Přír. č. 35.727


MATYJASZEWSKI, K. (ed.) Controlled/living Radical Polymerization: Progress in ATRP, NMP, and RAFT 1st ed. - Washington : American Chemical Society, 2000. - 484 s. - (ACS Symposium Series ; 768). - ISBN 0-8412-3707-7 : 5419.20 Kč Přír. č. 35.738


WRIGHT, T. M. (ed.) - GOODMAN, S. T. (ed.) Implant Wear in Total Joint Replacement: Clinical and Biological Issues, Material and Design Considerations [Implant Wear in Total Joint Replacement: Clinical and Biological Issues, Material and Design Considerations /Symposium/, Oakbrook, Illinois /US/. 00.09.21-00.09.23] 1st ed. - Rosemont, Illinois : American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2001. - xvi, 224 s. - ISBN 0-89203-261-8 : 1747.60 Kč Přír. č. 35.739


MUSCIANO, Chuck - KENNEDY, Bill HTML a XHTML : Kompletní průvodce 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 633 s. - ISBN 80-7226-407-9: 495.00 Kč Přír. č. 35.748


KOSEK, Jiří HTML - tvorba dokonalých WWW stránek : Podrobný průvodce 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 291 s. - dotisk 1999. - ISBN 80-7169-608-0 : 221.00 Kč Přír. č. 35.749


KOSEK, Jiří PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací Praha : Grada, 1999. - 492 s. - ISBN 80-7169-373-1 : 336.00 Kč Přír. č. 35.750


O'CONNELL, Sue Focus on Advanced English CAE : Revised and Updated 4th impression. - Edinburgh : Addison Wesley Longman, 2000. - 239 s. - ISBN 0-582-32569-2 : 442.00 Kč Přír. č. 35.752


VÍT, Vladimír Televizní technika přenosové barevné soustavy 1. vyd. - Praha : BEN, 1997. - 719 s. - ISBN 80-86056-04-X : 999.00 Kč Přír. č. 35.755


MAGERA, Ivo Microsoft PowerPoint 2002 : Uživatelská příručka 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - v-xiv, 363 s. - (Kancelář). - ISBN 80-7226-660-8 : 289.00 Kč Přír. č. 35.756


JONES, Chris J. d- and F- Block Chemistry 1st ed. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2001. - 175 s. - (Tutorial Chemistry Texts ; 4). - ISBN 0-85404-637-2 : 700.40 Kč Přír. č. 35.769


LICENSING Licensing Best Practicles : The LESI Guide to Strategic Issues And Contemporary Realities / Robert Goldscheider Editor 1st ed. - New York : John Wiley & Sons, 2002. - xxvi, 501 s. - (Intellectual Property-General, Law, Accouting and Finance, Managment, Licensing, Special Topics Series). - ISBN 0-471-21952-5 : 2590.00 Kč Přír. č. 35.770


BROŽ, Milan Microsoft Visio 2002 : Uživatelská příručka 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 248 s. - ISBN 80-7226-565-2 : 297.00 Kč Přír. č. 35.771


SATRAPA, Pavel IPv6 : Internet Protokol, verze 6 1. vyd. - Praha : Neocortex, 2002. - 238 s. - (CESNET). - ISBN 80-86330-10-9 : 237.00 Kč Přír. č. 35.772


PASCAULT, Jean-Pierre - SAUTEREAU, Henry - VERDU, Jacques Thermosetting Polymers 1st ed. - New York : Marcel Dekker, 2002. - viii, 477 s. - (Plastics Engineering ; 64). - ISBN 0-8247-0670-6 : 6793.30 Kč Přír. č. 35.779


(listopad - prosinec 2002)

RICHTER, Jeffrey
Programming Applications for Microsoft Windows
4th Ed. - Washington : Microsoft Press/Jeffrey Richter, 1999. - xxxii, 1056 s. + 1 CD-ROM - (Microsoft Programming Series). - ISBN 1-57231-996-8 : 2270.10 Kč
Přír. č. 35.805


BROŽ, Milan
Microsoft Word 2002 : Podrobná příručka 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xvii, 407 s. - ISBN 80-7226-620-9 : 389.00 Kč
Přír. č. 35.806


KNOTEK, Pavel
Skenování, úprava obrázků a tisk : Velká kniha
2., upr. a rozš. vyd. - Brno : UNIS, 2000. - 287 s. - ISBN 80-86097-50-1 : 290.00 Kč
Přír. č. 35.807


MANNING, Christopher D. - SCHÜTZE, Hinrich
Foundations of Statistical Natural Language Processing
5th print. - Cambridge : MIT Press, 2002. - xxvii, 680 s. - ISBN 0-262-13360-1 : 2674.20 Kč [váz.]
Přír. č. 35.809


FREITAG, Ruth
Synthetic Polymers for Biotechnology and Medicine
1st ed. - Georgetown : Eurekah.com/Landes Biosciences, 2002. - 164 s.
(Biotechnology Intelligence Unit ; 4). - ISBN 1-58706-027-2 : 4446.00 Kč [hard cover vers.]
Přír. č. 35.834


KŘÍŽ, Jaroslav
Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy
1. vyd. - Praha : Práh, 2002. - 205 s. - ISBN 80-7252-064-4 : [dar]
Přír. č. 35.835


BAR-COHEN, Y. (ed.)
Electroactive Polymer (EAP) Actuators as Artificial Muscles : Reality, Potential, and Challenges 1st ed. - Bellingham : SPIE Press, 2001. - xiv, 671 s. - (SPIE Press monograph ; PM98). - ISBN 0-8194-4054-X : 2500.00 Kč
Přír. č. 35.836


NAGAKURA, S. (ed.)
Functionality of Molecular Systems. Volume 1: From Molecules to Molecular Systems : With 160 Figures 1st ed. - Tokyo : Springer, 1998. - xiii, 336 s. - ISBN 4-431-70159-1 : 2100.00 Kč [hardcover]
Přír. č. 35.837


HONDA, K. (ed.)
Functionality of Molecular Systems. Volume 2: From Molecular Systems to Molecular Devices : With 174 Figures
1st ed. - Tokyo : Springer, 1999. - x, 245 s. - ISBN 4-431-70160-5 : 2100.00 Kč [hardcover]
Přír. č. 35.838


JUO, Pei-Show
Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology
2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - 1154 s. - ISBN 0-8493-0940-9 : 95.99 GBP (4636.30 Kč).
Přír. č. 35.856


RESCHEL, Tomáš
Polyelektrolytové komplexy DNA se syntetickými polymery jako vektory pro dopravu genů in vivo : disertační práce 1. vyd. - Praha : Přír. fakulta UK, ÚMCH AV ČR, 2002. - 190 s.
Přír. č. KDP643


SCHEINER, Steve
Hydrogen Bonding : A Theoretical Perspective 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - xix, 375 s. - (Topics in Physical Chemistry / Series editor Donald G. Truhlar). - ISBN 0-19-509011-X : 3559.16 Kč
Přír. č. 35.298


MOLEMA, Grietje; MEIJER Dirk K. F. (eds.)
Drug Targeting : Organ-Specific Strategies 1st ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2001. - xxxiv, 381 s. - (Methods and Principles in Medicinal Chemistry / Edited by R. Mannhold ; H. Kubynyi ; Volume 12). - ISBN 3-527-29989-0 : 4761.10 Kč
Přír. č. 35.857


O'CONNELL, Sue
Focus on Advanced English CAE Practice Tests with Guidance with Key : Revised Edition 1st Publ. - Edinburgh : Sue O'Connell, Longman, 1999. - 176 s. - ISBN 0-582-38258-0 : 297.00 Kč
Přír. č. 35.859


KŮDELA, Vlastimil
Anglicko-český a česko-anglický membranologický výkladový slovník = English-Czech and Czech-English Explanatory Dictionary for Membranology 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 30 s. - ISBN 80-7194-493-9 : [dar] Přír. č. 35.860/ÚPK


LAINE, R. M. (ed.) - SANCHEZ, C. (ed.)

Organic/Inorganic Hybrid Materials. 2002 [Organic/Inorganic Hybrid Materials-2002 /symposium/, San Francisco /US/. 02.04.01-02.04.05] / Editors Clément Sanchez ; Richard M. Laine ; Shu Yang. - 1st ed. - Warrendale : Materials Research Society, 2002. - xiii, 420 s. - (Materials Research Society Symposium Proceedings ; Volume 726). - ISBN 1-55899-662-1 : 840.00 Kč
Přír. č. 35.861
Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010