Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2000


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět

(leden - únor 2000)

EFRON, Nathan

Contact Lens Complications Oxford : Butterworth Heinemann, 1999. - 193 s. + 1 CD - (Optician): 3355.00 Kč

Přír. č. 34.240/Vacík; 34.241/Vacík


PAUL, D. R. (ed.) - BUCKNALL, C. B. (ed.)

Polymer Blends. Volume 1: Formulation New York : Wiley-Interscience, 2000. - v-xiv, 600 s.

Přír. č. 34.242/Kolařík


PAUL, D. R. (ed.) - BUCKNALL, C. B. (ed.)

Polymer Blends. Volume 2: Performance New York : Wiley-Interscience, 2000. - v-xiv, 589 s. : 11.548 Kč za oba svazky

Přír. č. 34.243/Kolařík


MACOSKO, Christopher W.

Rheology : Principles, Measurements, and Applications New York : Wiley-VCH, 1994. - vii-xviii, 550 s. - (Advances in Interfacial Engineering Series): 5537.70 Kč

Přír. č. 34.283/Mikešová


KLEIN, L. C. (ed.) - De GUIRE, M. R. (ed.)

Organic/Inorganic Hybrid Materials. II [Organic/Inorganic Hybrid Materials II, San Francisco /US/. 99.04.05-99.04.09] Warrendale : Materials Research Society, 1999. - v-xi, 465 s. - (Symposium Proceedings Volume ; Vol. 576): 4063.50 Kč

Přír. č. 34.284/Špírková


RIANDE, Evaristo - DÍAZ-CALLEJA, Raicardo - PROLONGO, Margarita G.

Polymer Viscoelasticity : Stress and Strain in Practice New York : Marcel Dekker, 2000. - 879 s. - (Plastics Engineering ; 55): 9252.60 Kč

Přír. č. 34.297/Kolařík


LODISH, Harvey - BERK, Arnold - ZIPURSKY, S. Lawrence

Molecular Cell Biology - Fourth Edition New York : Freeman, 2000. - vii-xxxix, 1084 s., G 2-17, I 1-36 + 1 CD: 1807.50 Kč 1 CD: Molecular Cell Biology 4.0

Přír. č. 34.296/Vacík


DOMINIK, Jan

Kardiochirurgie / Jan Dominik Praha : Grada, 1998. - 215 s.: 190.00 Kč

Přír. č. 34.298/Houska


LACHMANOVÁ, Jana

Očiš»ovací metody krve . - Praha : Grada, 1999. - 125 s.: 185.00 Kč

Přír. č. 34.299/Houska


(březen - duben 2000)

ŠESTÁK, Zdeněk

Jak psát a přednášet o vědě Praha : Academia, 1999. - 204 s. - ISBN 80-200-0755-5 : 145.00 Kč

Přír. č. 34.348/ÚPK; 34.416/Pleštil; 34.424/Raab


ČMEJRKOVÁ, Světla - DANEŠ, František - SVĚTLÁ, Jindra

Jak napsat odborný text Praha : Leda, 1999. - 255 s. - ISBN 80-85927-69-1 : 199.00 Kč

Přír. č. 34.349/ÚPK


SITTING, Marshall

Vinyl Chloride and PVS Manufacture : Process and Environmental Aspects Park Ridge : Noyes Data Corporation, 1978. - 350 s. - (Chemical Technology Review ; No. 110. Pollution Technology Review ; No. 43). - 700.00 Kč

Přír. č. 34.350


HUMMEL, Dieter O.

Atlas of Polymer and Plastics Analysis. Vol. 1: Polymers: Structures and Spectra Second, completely revised edition. - Weinheim : VCH, 1978. - 671 s. - ISBN 3-527-25801-9 : 1342.00 Kč

Přír. č. 34.351


NACE, V. M. (ed.)

Nanionic Surfactants : Polyoxyalkylene Block Copolymers New York : Marcel Dekker, 1996. - iii-x, 264 s. - (Surfactant Science Series ; Vol. 60). - ISBN 0-8247-9700-0 : 5985.00 Kč

Přír. č. 34.356/Pleštil


GOOCH, Jan W.

Analysis and Deformulation of Polymeric Materials : Paints, Plastics, Adhesives, and Inks Gooch New York : Plenum, 1997. - v-xx, 332 s. - (Topics in Applied Chemistry). - ISBN 0-306-45541-2 : 4542.30 Kč

Přír. č. 34.357/Holler


BROWN, R. (ed.)

Handbook of Polymer Testing : Physical Methods New York : Dekker, 1999. - iii-ix, 845 s. - (Plastics Engineering ; 50). - ISBN 0-8247-0171-2 : 8977.50 Kč

Přír. č. 34.376/Kotek


VOHLÍDAL, Jiří - JULÁK, Alois - ŠTULÍK, Karel

Chemické a analytické tabulky Praha : Grada, 1999. - 647 s. - ISBN 80-7169-855-5 : 340.00 Kč

Přír. č. 34.377/ÚPK


PRESS, William H. - TEUKOLSKY, Saul A. - VETTERLING, William T.

Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing Second Edition. - Cambridge : Cambridge University Pres, Reprinted 1999. - v-xxvi, 994 s. - ISBN 0-521-43108-5 : 2528.40 Kč

Přír. č. 34.397/Štěpánek


VETTERLING, William T. - TEUKOLSKY, Saul A. - PRESS, William H.

Numerical Recipes : Example Book Š Second Edition. - Cambridge : Cambridge University Press, Reprinted 1996. - iii-viii, 325 s. - ISBN 0-521-43720-2 : 1264.20 Kč

Přír. č. 34.398/Štěpánek


NUMERICAL

Numerical Recipes : Code CDROM v 2.08 with Windows, DOS, or Macintosh Single-screen License B. m. : Cambridge University Press , 1985-1997. - 1 CD - patří k 34.397 a 34.398. - ISBN 0-521-57608-3 : 3792.60 Kč

Přír. č. 34.399-CD/Štěpánek


VOBOŘIL, Oldřich - VLK, Bohumil

Obecné technické požadavky na výstavbu : 89/106/EHS Kompendium technických požadavků na pozemní stavby Praha : Linde, 1999. - 367 s. - (Stavební předpisy). - ISBN 80-7201-155-3 : 360.00 Kč

Přír. č. 34.378/Linka


DOLEŽAL, Jiří - MAREČEK, Jan - VOBOŘIL, Oldřich

Stavební zákon v teorii a praxi : Úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy 5. doplněné a aktualizované vydání podle právního stavu k 1.10.1999 Praha : Linde, 1999. - 695 s. - ISBN 80-7201-199-5 : 570.00 Kč

Přír. č. 34.379/Linka


WAGNER, Dietlind

PowerPoint 7 pro Windows 95 : Kompletní kapesní průvodce Praha : Grada, 1997. - 358 s. - ISBN 80-7169-351-0 : 29.00 Kč

Přír. č. 34.417/Hradil


KATAOKA, K. (ed.) - KABANOV, A. (ed.)

Colloids and Surfaces, an International Journal. Special Issue: Polymeric Micelles in Biology and Pharmaceutics Edited by K. Kataoka ; A. Kabanov. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - 339 s. - ISSN 0927-7765 : 2048.50 Kč

Přír. č. 34.418/Rypáček


VIESCAS, John L.

Microsoft Access pro Windows 95 : odborný průvodce Praha : Computer Press, 1997. - ix-xxx, 821 s. + 1 CD - ISBN 80-85896-80-x : 480.00 Kč doprovodný CD disk

Přír. č. 34.419/Beneš


ŠITINOVÁ, Markéta - ŠITINA, Petr

Programování Microsoft Office 97 - Visual Basic for Application : kompletní kapesní průvodce Praha : Grada, 1998. - 494 s. - ISBN 80-7169-599-8 : 340.00 Kč

Přír. č. 34.320/Beneš


PETROUTSOS, Evangelos

Visual Basic 6 : Průvodce programátora Praha : Grada, 1999. - 483 s. - ISBN 80-7169-801-6 : 390.00 Kč

Přír. č. 34.421/Beneš


ORVIS, William J.

Microsoft Excel : pro vědce a inženýry Praha : Computer Press, 1996. - iii-xxv, 498 s. + 1 disketa - ISBN 80-85986-49-4 : 360.00 Kč

Přír. č. 34.422/Beneš


OSIF, Michal

Windows : Server a Advanced Server Praha : Grada, 2000. - 646 s. - (Profesional). - ISBN 80-7169-934-9 : 590.00 Kč

Přír. č. 34.423/Pospíšil H.


(květen - červen 2000)

STOREY, Robert

China 2nd ed. - B. m. : Lonely Planet, 1998. - 1113 s. - ISBN 0-86442-524-4 : 918.00 Kč

Přír. č. 34.449/Hradil


MASOJÍDKOVÁ, Lenka

Čína : Průvodce do zahraničí Praha : Olympia, 1999. - 207 s. - (Globus). - ISBN 80-7033-524-6 : 299.00 Kč

Přír. č. 34.450/Hradil


QUYE, Anita (ed.) - WILLIAMSON, COLIN (ed.)

Plastics : Collecting and Conserving Edinburgh : NMS, 1999. - iv-viii, 152 s. - ISBN 1-901663-12-4 : 1428.00 Kč

Přír. č. 34.481/Holler


CLARSON, S. J. (ed.) - FITZGERALD, J. J. (ed.)

Silicones and Silicone-Modified Materials Washington : ACS, 2000. - vii-xi, 602 s. - (ACS Symposium Series ; 729) - ISBN 0-8412-3613-5

Přír. č. 34.454/Matějka


EURO

Euro Atlas : 1 : 750.000 , 1 : 4.500.00 aktualizované vyd. - Sindelfingen : Marco-Polo-Zentrum, 1999. - 192 s.

Přír. č. 34.475/ÚPK


VELKÝ

Velký ilustrovaný atlas světa B. m. : Falk Marco-Polo, 1999. - 799.00 Kč

Přír. č. 34.476/Grisová


ŠTÍPEK, Stanislav

Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci Praha : Grada, 2000. - 314 s. - ISBN 80-7169-704-4 : 347.00 Kč

Přír. č. 34.506/Labský; 34.507/ÚPK; 34.515/Pospíšil J.


ATKINS, Peter

Physical Chemistry Sixth Edition, Reprinted (with corrections) 1999. - New York : Freemann, 1999. - vi-xvi, 999 s. + 1 CD - ISBN 0-7167-2871-0 : 3683.00 Kč

Přír. č. 34.508/Marek A.


KUČERA, Jiří

Kapesní česko-anglický a anglicko-český slovník : s výslovností v obou částech 2. rozšířené vydání. - Olomouc : 2000. - 891 s. - ISBN 80-7182-098-9 : 354.00 Kč

Přír. č. 34.509/Grüllová


KIM, Jang-Kyo - MAI, Yiu-Wing

Engineered Interfaces in Fiber Reinforced Composites Amsterdam : Elsevier, 1998. - v-xiii, 401 s. - ISBN 0-08-042695-6 : 4605.00 Kč

Přír. č. 34.455/Kolařík


SAWYER, Ben - PRONK, Ron - AITKEN, Peter

Digitální fotografie Praha : Computer Press, 1999. - v-xvii, 531 s. + 1 CD - ISBN 80-7226-185-1 : 647.00 Kč

Přír. č. 34.451/Lednický


MAGERA, Ivo

Microsoft Power Point 2000 CZ : Základní příručka Praha : Computer Press, 1999. - v-xiv, 292 s. - (Kancelář). - ISBN 80-7226-223-8 : 168.00 Kč

Přír. č. 34.511/Czernek


PANICO, R. - POWELL, W. H.

Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC : Doporučení 1993 (publikované i dosud nepublikované změny k Názvosloví organické chemie, vydání 1979) ; Do českého názvosloví převedli Jaroslav Kahovec ; František Liška Praha : Academia, 2000. - 220 s. - ISBN 80-200-0724-5

Přír. č. 34.516/ÚPK


(červenec - srpen 2000)

ADAMSON, A. W. - GAST, A. P.

Physical Chemistry of Surfaces 6th ed . - New York : A Wiley-Interscience Publication, 1997. - 784 s. - ISBN 0-471-14873-3 : 4197,90 Kč

Přír. č. 34.528/Dušková M.


PETHRICK, R. A. (ed.) - DAWKINS, J. V. (ed.)

Modern Techniques for Polymer Characterization Chichester : John Wiley & Sons, 1999. - v-xvii, 392 s. - ISBN 0-471-96097-7 : 9040,50 Kč

Přír. č. 34.529/Pleštil


GREENE, Theodora W. - WUTS, Peter G. M.

Protective Groups in Organic Synthesis 3rd ed. - Chichester : John Wiley & Sons, 1999. - v-xxi, 779 s. - ISBN 0-471-16019-9 : 3777.90 Kč

Přír. č. 34.530/Pechar; 34.558/Masař


MARTUSCELLI, E. (ed.)

Advanced Routes for Polymer Toughening Amsterdam : Elsevier, 1996. - v-viii, 612 s. - (Polymer Science Library ; 10) ISBN 0-444-81960-6 : 10317,30 Kč

Přír. č. 34.531/Kotek


TANAKA, T. (ed.)

Experimental Methods in Polymer Science : Modern Methods in Polymer Research and Technology London : Academic Press, 2000. - v-xii, 604 s. - (Polymers, Interfaces, and Biomaterials) ISBN 0-12-683265-X : 3874,50 Kč

Přír. č. 34.532/Baldrian


SILINSH, E. A.

Organic Molecular Crystals ; Their Electronic States = Elektronnyje sostojanija organičeskich molekuljarnych kristalov Berlin : Springer, 1980. - v-xvii, 389 s., 135 fig. - (Solid-State Sciences ;16) : 1200,00 Kč

Přír. č. 34.477/Nešpůrek


JENEKHE, S. A. (ed.)

Photonic and Optoelectronic Polymers : Developed from a Symposium sponsored by Pacific Polymer Federation [Polymers for Advanced Optical Applications, Kauai, Hawai /US/. 95.12.12-95.12.16]

Washington: ACS, 1995. - vii-xii, 566 s. -(ACS Symposium Series ; 672) - ISBN 0-8412-3519-8 : 3500.0 Kč

Přír. č. 34.478/Nešpůrek


TREDGOLD, R. H.

Order in Thin Organic Films

University Press: Cambridge,1994. - vii-xii, 199 s. - ISBN 0 521 39484 8 : 1800,00 Kč

Přír. č. 34.479/Nešpůrek


BAHAA, A. E. - TEICH, M. C.

Základy fotoniky

Praha : MATFYZPRESS, 1995

Svazek 3 /1995. - S. 437-778 - Přír.č. 34.452/Menšík

Svazek 4 /1996. - S. 779-1055 - Přír.č. 34.453/Menšík


REKTORYS, K.

Přehled užité matematiky

7. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - ISBN 80-7196-179-5 (soubor) : 750.00 Kč

I / 2000. - 720 s. - Přír.č. 34.533/Dušková

II /2000. - 874 s. - Přír.č. 34.534/Dušková


POPE, M. - SWENBERG, Ch. E.

Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers

2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - 1328 s. - (Monographs on the Physics and Chemistry of Materials ; 56). - ISBN 0-19-512963-6 : 11687.90 Kč

Přír. č. 34.535/Menšík


HAKEN, H. - WOLF, H. Ch.

Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry : Introduction to Experiments and Theory

Berlin : Springer, 1995. - 406 s., 261 fig., 43 tab. - ISBN 3-54058363-7 : 1922.40 Kč

Přír. č. 34.536/Nešpůrek


RAABE, D.

Computational Materials Science : The Simulation of Materials Microstructures and Properties

Weinheim : Wiley-Chemie, 1998. - 379 s. - ISBN 3-527-29541-0 : 5825.04 Kč

Přír. č. 34.537/Kolařík


RODRIGUEZ, Ferdinand

Principles of Polymer Systems

4th ed. - London : Taylor & Francis, 1996. - v-xii, 732 s. - ISBN 1-56032-325-6 : 6956.70 Kč

Přír. č. 34.581/Kolařík


KERNIGHAN, Brian W. - PIKE, Rob

The Practice of Programming

2nd Printing. - Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1999. - 267 s. (Addison-Wesley Professional Computing Series). - ISBN 0-201-61586-X : 1337.97 Kč

Přír. č. 34.539/Pospíšil H.


LOUDON, Kyle

Mastering Algorithms with C

1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 1999. - v-xvii, 540 s. + 1 disketa - ISBN 1-56592-453-3 : 1413.55 Kč

1 CD: Source code and examples for Mastering Algorithms with C

Přír. č. 34.544/Labský


WARD, I. M. - HADLEY, D. W.

An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers

Reprinted November 1998. - Chichester : Wiley, 1993. - 334 s. - ISBN 0-471-93887-4 (paper) : 2139.96 Kč

Přír. č. 34.550/Kolařík


KOENIG, Jack L.

Spectroscopy of Polymers

2nd Edition. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - 491 s. - ISBN 0-444-10031-8 : 6572.85 Kč

Přír. č. 34.551/Stejskal; 34.552/Kříž


LANZA, R. P. (ed.) - LANGER, R. (ed.)

Principles of Tissue Engineering

2st ed. - San Diego : Academic Press, 2000. - xli, 995 s. - ISBN 0-12-436630-9 : 5500.00 Kč

Přír. č. 34.553/Rypáček


RICHARDSON, T. H. (ed.)

Functional Organic and Polymeric Materials : Molecular Functionality - Macroscopic Reality

Chichester : Wiley, 2000. - v-xiv, 398 s. - ISBN 0-471-98724-7 : 6834.40 Kč

Přír. č. 34.554/Menšík


SLOVNÍK

Slovník pojmů z fyzikální organické chemie : (Překlad anglického originálu doporučení IUPAC 1994) / přeložili M. Holík ; P. Holý aj. -

1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 220 s. - ISBN 80-210-2288-4 : 145.00 Kč

Přír. č. 34.555/Kahovec


JONES, Edward - JONES, Jarel M.

Access 2000 : odpovědi na nejčastější otázky

Praha : Grada, 1999. - 296 s. - ISBN 80-7169-873-3 : 290.00 Kč

Přír. č. 34.512


MORKES, David

Microsoft Access CZ 2000 : Základní příručka

1. vyd. . - Praha : Computer Press, 1999. - 238 s. - ISBN 80-7226-224-6 : 195.00 Kč

Přír. č. 34.513


ARMAREGO, W. L. F. - PERRIN, D. D.

Purification of Laboratory Chemicals

4th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - v-xi, 529 s. - ISBN 0-7506-3761-7 : 2234.67 Kč

Přír. č. 34.556/Popelka


KOUBEK, Josef

ABC praktické personalistiky

1. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 400 s. - ISBN 80-86131-25-4 : 686.00 Kč

Přír. č. 34.557/Tůmová


HAKEN, H. - WOLF, Hans Ch.

Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 521 s. - ISBN 83-01-12630-2 : 1900.00 Kč

Přír. č. 34.577/Nešpůrek


PIRINGER, O.-G. (ed.) - BANER, A. L. (ed.)

Plastic Packaging Materials for Food ; Barrier Function, Mass Transport, Quality Assurance, and Legislation

Weinheim : Wiley-VCH, 2000. - vi-xxx, 576 s. - ISBN 3-527-28668-6 : 6900.00 Kč

Přír. č. 34.578/Nešpůrek


MITCHELL, Tom M.

Machine Learning

Boston : McGraw-Hill, 1997. - vii-xvii, 414 s. - (McGraw-Hill Series in Computer Science). - ISBN 0-07-042807-7 : 4469.16 Kč

Přír. č. 34.579/Labský


MEYERS, Scott

Effective C++ CD : 85 Specific Ways to Improve Your; Programs and Designs

Reading : Addison-Wesley, 1999. - 1 CD - (Addison-Wesley Professional Computing Series). - ISBN 0-201-31015-5 : 1498.60 Kč

Přír. č. 34.580-CD/Labský


-

INDEX

Index Nominum 2000 : International Drug Directory. - 17th completely revised and enlarged edition (Edited by Swiss Pharmaceutical Society)

Stuttgart : Medpharm, 2000. - v-xlviii, 3-1932 s. + 1 CD - ISBN 3-88763-075-0 : 7910.80 Kč

1/2000: PharmaMed Arzneimittelinformation. - 1 CD.

Přír. č. 34.602/Vacík


GRASSIE, K. (ed.) - TENCKHOFF, E. (ed.)

Functional Materials

Weinheim : Wiley-VCH, 2000. - viii-xv, 570 s. - (EUROMAT 99 ; Vol. 13). - ISBN 3-527-30254-9 : 1400.00 Kč

Přír. č. 34.603


RIMAI, D. S. (ed.) - DeMEJO, L. P. (ed.)

Fundamentals of Adhesion and Interfaces

Utrecht : VSP, 1995. - vi-viii, 296 s. - ISBN 90-6764-197-9 : 3726.80 Kč

Přír. č. 34.604/Kolařík


(září - říjen 2000)

DOUBRAVOVÁ, I. - SOBOTÍKOVÁ, M.

INFOA English Grammar Analysis. Gramatické rozbory angličtiny I. : příloha anglická gramatika 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 1997. - 166 s. - ISBN 80-85836-82-3 : 119.00 Kč

Přír. č. 34.629/PKV


MATYJASZEWSKI, K. (ed.)

Cationic Polymerizations : Mechanisms, Synthesis, and Applications New York : Marcel Dekker, 1996. - iii-ix, 768 s. - (Plastics Engineering ; 35). - ISBN 0-8247-9436-X : 11420,08 Kč

1 ex. - Přír. č. 34.634/Toman L.


BRITANNICA

Britannica Book of the Year 2000 : Events of 1999 Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2000. - 920 s. - ISBN 0-85229-7592-9 : 4003,00 Kč

Přír. č. 34.635/ÚPK


KROUSKÝ, Ivan - �ILAR, František

Japonsko český slovník Praha : Paseka, 1993. - 467 s. - ISBN 80-85192-39-X : 480.00 Kč

Přír. č. 34.636/Nešpůrek


COLLINS

English Japanese Dictionary : The most up-to-date and easy to use English-Japanese dictionary available. Latest reprint 1999. - Glasgow : HarperCollins and Shubun, 1993. - 635 s. -Original material by CollinsBilingual. - ISBN 0-00-433405-1 : 439.00 Kč

Přír. č. 34.637/ÚPK


WATANABE, Minoru

O podstatě japonského jazyka Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 228 s. - ISBN 80-246-0058-7 : 270.00 Kč

Přír. č. 34.638/Nešpůrek


MIKULA, Pavel - JUHOVÁ, Kateřina

Turbo Pascal 7.0 : Kompletní průvodce Dotisk 1996. - Praha : Grada, 1993. - 611 s. - ISBN 80-7169-010-4 : 218.00 Kč

Přír. č. 34.691/Labský


TATTERS, Wes

WWW - naučte se publikovat s Netscape Navigator Brno : Unis, 1996. - 672 s. - 520.00 Kč

Přír. č. 34.692/Labský


HORÁK, Jaroslav

Hardware : Učebnice pro pokročilé 3. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 330 s. - ISBN 80-7226-050-2 : 190.00 Kč

Přír. č. 34.689/Michálek F.


SOLOMON, D. A. - RUSSINOVICH, M. E.

Inside Microsoft Windows 2000 : E-Book Included CD-ROM Third Edition. - Redmont : Microsoft Press, 2000. - v-xxix, 903 s. + 1 CD - ISBN 0-7356-1021-5 : 1519.60 Kč

Přír. č. 34.690/Pospíšil H.


LEACH, Andrew R.

Molecular Modelling : Principles and Applications Reprinted 1999. - Harlow : Longman, 1996. - iv-vii, 595 s. - ISBN 0-582-23933-8 : 3362.20 Kč

Přír. č. 34.701/Skálová


SIEVER, Ellen

LINUX v kostce : Pohotová referenční příručka Praha: Computer Press, 1999. - vii-xiv, 560 s. - ISBN 80-7226-227-0 : 397.00 Kč

Přír. č. 34.702/Hašek


JANATA, Petr

Překládáme do angličtiny : příručka pro překladatele odborných textů Plzeň : Fraus, 1999. - 185 s. - ISBN 80-7238-052-4 : 149.00 Kč

Přír. č. 34.703/ÚPK; 34.704/Kolařík


BOČÁNKOVÁ, M. - KALINA, M. - OHEROVÁ, J.

Odborný česko-anglický slovník z oblasti daňové a účetní 1. vyd. - Praha : Linde, 1966. - 178 s. - ISBN 80-7201-022-0 : 150.00 Kč

Přír. č. 34.618/Stejskalová


BOČÁNKOVÁ, M. - KALINA, M. - OHEROVÁ, J.

Odborný anglicko-český slovník z oblasti daňové a účetní 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 242 s. - ISBN 80-7201-023-9 : 200.00 Kč

Přír. č. 34.619/Stejskalová


ODBORNÝ

Odborný česko-anglický slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / Kolektiv autorů katedry anglického jazyka V�E v Praze 2. roz�. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 917 s. - ISBN 80-7201-039-5 : 400.00 Kč

Přír. č. 34.620/Stejskalová


ODBORNÝ

Odborný anglicko-český slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / Kolektiv autorů katedry anglického jazyka V�E v Praze 2. roz�. vyd. - Praha : Linde, 1966. - 912 s. - ISBN 80-7201-040-9 : 400.00 Kč

Přír. č. 34.621/Stejskalová


WIDIMSKÝ, František

Německo-český slovník = Wörterbuch Deutsch-Tschechisch : Nový pravopis! 1. vyd. - Praha : LEDA, 1998. - 622 s. - ISBN 80-85927-51-9 : 390.00 Kč

Přír. č. 34.632/ÚPK


NĚMECKO-ČESKÝ

Německo-český vědeckotechnický slovník = Deutsch-tschechisches wissenschaftlichtechnisches Wörterbuch / Překlad: Josef Heger a kol. Brno : Littera, 1997. - 1135 s. - ISBN 80-85763-03-6 : 790.00 Kč

Přír. č. 34.633/ÚPK


SWALLOWE, G. M. (ed.)

Mechanical Properties and Testing of Polymers : An A-Z Reference Dordrecht : Kluwer, 1999. - vi-xii, 299 s. - (Polymer Science and Technology Series ; Volume 3). - ISBN 0-4128-0170-1 : 5740.20 Kč

Přír. č. 34.661/Kotek


KNAUSS, W. G. (ed.) - SCHAPERY, R. A. (ed.)

Recent Advances in Fracture Mechanics Dordrecht : Kluwer, 1998. - 431 s. - Reprinted from International Journal of Fracture, Vol. 93, 1998. - ISBN 0-7923-5824-4 : 6777.60 Kč

Přír. č. 34.662/Kotek


VÝVOJ

Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 - 1990 : Historická studie. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 2000. - 772 s. - ISBN 80-7080-388-6 : 420.00 Kč

Přír. č. 34.663/Kahovec


ATHEN

Athen, Delphi, Euböa ; Kultur- und Freizeitkarte : Autokarte 1 : 250 000. - Wien : freytag & berndt - 1 mapa - ISBN 3-85084-287-8 : 115.20 Kč

Přír. č. 34.664/ÚPK


BELGIE - LUXEMBOURG

Belgium, Luxembourg : Motoring & Tourist map 1/350 000, 1 cm = 3,5 km Paris : Michelin, 1999. - 1 mapa - ISBN 2-06-090902-3 : 135.20 Kč

Přír. č. 34.665/ÚPK


LUXEMBOURG

Grand Duchy of Luxembourg : Motoring & Tourist map 1/150 000, 1 cm = 1,5 km. B. m. : Michelin, 1999. - 1 mapa - ISBN 2-06-092402-2 : 133.20 Kč

Přír. č. 34.666/ÚPK


DÁNSKO - FAERSKÉ OSTROVY - GRÓNSKO

Dánsko, Faerské ostrovy, Grónsko : průvodce do zahraničí. 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 94 s. - (Globus). - ISBN 80-7033-450-9 : 125.10 Kč

1 ex. - Přír. č. 34.667/ÚPK


ITÁLIE - SAN MARINO - VATIKÁN

Itálie, San Marino, Vatikán : průvodce do zahraničí. 2. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 158 s. - (Globus). - ISBN 80-7033-452-5 : 143.10 Kč

Přír. č. 34.668/ÚPK


NĚMECKO

Německo : průvodce do zahraničí Praha : Olympia, 1999. - 232 s. - (Globus). - ISBN 80-7033-545-9 : 179.10 Kč

Přír. č. 34.669/ÚPK


LITVA - LOTY�SKO - ESTONSKO

Pobaltské republiky ; Litva, Loty�sko, Estonsko : průvodce do zahraničí 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 176 s. - (Globus). - ISBN 80-7033-655-2 : 179.10 Kč

Přír. č. 34.670/ÚPK


POLSKO

Polsko : průvodce do zahraničí 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 200 s. - (Globus). - ISBN 80-7033-645-5 : 206.10 Kč

Přír. č. 34.671/ÚPK


WIEN

Wien : Stadtplan. Gesamtplan 1 : 25 000 Wien : freytag & berndt - 63 s. + l mapa - ISBN 3-85084-102-2 : 133.20 Kč

Přír. č. 34.672/ÚPK


ROMA

Roma 1 : 15 000 Firenze : freytag & berndt - 46 s. + 1 mapa - ISBN 3-85084-108-1 : 133.20 Kč

Přír. č. 34.673/ÚPK


FLORENZ

Florenz : stadtplan 1 : 9 000 Wien : freytag & berndt - 1 mapa -

ISBN 3-85084-130-8 : 133.20 Kč

1 ex. - Přír. č. 34.674/ÚPK


MOSKAU

Moskau : stadtplan Wien : freytag & berndt - 48 s. + 1 mapa - ISBN 3-85084-111-1 : 133.20 Kč

Přír. č. 34.675/ÚPK


MADRID

Madrid : plan de ville 1 : 9 500 Firenze : freytag & berndt - 1 mapa - ISBN 3-85084-127-8 : 133.20 Kč

Přír. č. 34.676/ÚPK


AMSTERDAM

Amsterdam : stadtplan 1 : 25 000 Firenze : freytag & berndt - 1 mapa - ISBN 3-85084-147-2 : 115.20 Kč

Přír. č. 34.677/ÚPK


BRÜSSEL

Brüssel : stadtplan 1 : 10 000 Wien : freytag & berndt - 1 mapa - ISBN 3-85084-143-X : 115.20 Kč

Přír. č. 34.678/ÚPK


ATHENS

Athens : Falkplan 9. Auflage. - Hamburg : Falk-Verlag - 40 s. + 1 mapa - ISBN 3-88445-253-3 : 88.20 Kč

Přír. č. 34.679/ÚPK


DAVIES, Paul Harcourt

Řecké ostrovy : průvodce na cesty Brno : Geodezie, 1998. - 128 s. - ISBN 80-7206071-6 : 179.10 Kč

Přír. č. 34.680/ÚPK


Z pozůstalosti dr. Sedláčka:

GILLET, Dž. (Guillet James)

Fotofizika i fotochimija polimerov = Polymer photophysics and photochemistry : Vvedenie v uzučenie fotoprocessov v makromolekulach Moskva : Mir, 1988. - 435 s.


Přír. č. 34.681


MANN, Č. - BARNES, K.

Elektrochimičeskie reakcii v nevodnych sistemach = Elektrochemical Reactions in Nonaqueous Systems Moskva : Chimija, 1974. - 479 s. - 43.00 Kč


Přír. č. 34.682


HAMILTON, C. S. (ED.)


Organic Synthesis. Vol. 29 New York : Wiley and Sons, 1949. - 119 s.


Přír. č. 34.683/ÚPK


KRAVČUK, A. S. - MAJBORODA, V. P.

Mechanika polimernych i kompozicionnych materialov : Eksperimentalnyje i čislennyje metody Moskva : Nauka, 1985. - 303 s.


Přír. č. 34.684


KREŠKOV, A. P.

Analitičeskaja chimija perevodnych rastvorov Moskva : Chimija, 1982. - 256 s.


Přír. č. 34.685


KRATKIJ

Kratkij spravočnik fiziko-chimičeskich veličin 8. vyd. - Leningrad : Chimija, 1983. - 231 s.


Přír. č. 34.686


SERGEEV, G. B. - BATJUK, V. A.

Kriochimija Moskva : Chimija, 1978. - 295 s.


Přír. č. 34.687


PECHOČ, Vladimír

Vyhodnocování měření a početní metody v chemickém inženýrství 2. přeprac. vyd. - Praha : SNTL, 1981. - 226 s. - 35.00 Kč


Přír. č. 34.688


(listopad - prosinec 2000)

SKÁLA, Lubomír

Kvantová teorie molekul Praha : Universita Karlova, 1995. - 232 s. - ISBN 80-7184-007-6 : 61.00 Kč

Přír. č. 34.716/Dundrová


ECKERTOVÁ, Ludmila

Fyzikální elektronika pevných látek . 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1992. - 344 s. - ISBN 80-7066-535-1 : 30.00 Kč

Přír. č. 34.717/Dundrová


VASILE, CORNELIA (ed.)

Handbook of Polyolefins 2nd Edition, Revised and Expanded. - New York : Dekker, 2000. - v-xiii, 1014 s. (Plastics Engineering ; 59). - ISBN 0-8247-8603-3 : 2777.00 Kč

Přír. č. 34.718/ÚPK


NEUHAUS, David - WILLIAMSON, Michael P.

The Nuclear Overhauser Effect in Structural and Conformational Analysis 2nd Edition. - New York : Wiley-VCH, 2000. - v-xxvii, 619 s. (Methods in Stereochemical Analysis). - ISBN 0-471-24675-1 : 5991.60 Kč

Přír. č. 34.700/Rypáček


FREED, William J.

Neural Transplantation : An Introduction Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 2000. - viii-xii, 561 s. (Cellular and Molecular Neuroscience). - ISBN 0-262-06208-9 : 2959.90 Kč

Přír. č. 34.719/Rypáček


RATNER, BUDDY D. (ed.) - TSUKRUK, VLADIMIR V. (ed.)

Scanning Probe Microscopy of Polymers [Scanning Probe Microscopy of Polymers /Developed from a symposium sponsored by the Division of Polymer Chemistry, at the 212th National Meeting of the ACS/, Orlando /US/. 96.08.25-96.08.29] Washington, DC : American Chemical Society, 1998. - 367 s. (ACS Symposium Series ; 694). - ISBN 0-8412-3562-7 : 5991.60 Kč

Přír. č. 34.720/Rypáček


MATTHEWS, F. L. - RAWLINGS, R. D.

Composite Materials: Engineering and Science Reprinted. - Boca Raton and Cambridge : CRC Press and Woodhead Publishing, 1999. 470 s. - First published 1994, Chapman & Hall. - ISBN 0-8493-0621-3 : 2437.70 Kč

Přír. č. 34.721/Kolařík


STROUSTRUP, Bjarne

The C++ Programming Language : Special Edition 3rd printing. - Boston : Addison-Wesley, 2000. - vi-x, 1019 s. - ISBN 0-201-70073-5 : 2734.55 Kč

Přír. č. 34.723/Labský


MUELLER, John Paul

Windows 2000 Programming Bible Foster City : IDG Books Worldwide, Inc., 2000. - ix-xxx, 1021 s. + 1 CD-ROM - ISBN 0-7645-3312-6 : 2237.35 Kč, Windows 2000 Programming Bible. - 1CD-ROM.

Přír. č. 34.724/Labský


HARRIS, J. MILTON (ed.) - ZALIPSKY, SAMUEL (ed.)

Poly(ethylene glycol) : Chemistry and Biological Applications [Poly(ethylene glycol) /Developed from a symposium sponsored by the Division of Polymer Chemistry, Inc., at the 213th National Meeting of the ACS/, San Francisco /US/. 97.04.13-97.04.17] , (ACS Symp. Series; 680) Washington : American Chemical Society, 1997. - 489 s. - ISBN 0-8412-3537-6 : 6703.00 Kč

Přír. č. 34.726/Rypáček


RAPPÉ, Anthony K. - CASEWIT, Carla J.

Molecular Mechanics across Chemistry Sausalito : University Science Books, 1997. - 444 s. - ISBN 0-935702-77-6 : 2845.80 Kč

Přír. č. 34.727/Hašek


JACQUOT, P. (ed.) - FOURNIER, J.-M. (ed.)

Interferometry in Speckle Light : Theory and Applications [Interferometry in Speckle Light /Proceedings of the International Conference/, Lausanne /CH/. 00.09.25-00.09.28] Berlin : Springer, 2000. - vi-xv, 659 s. with 380 Figures - ISBN 3-540-67943-X : 3914.88 Kč

Přír. č. 34.729/Holoubek


HUANG, L. (ed.) - HUNG, M.-CH. (ed.)

Nonviral Vectors for Gene Therapy San Diego : Academic Press, 1999. - vii-xxvii, 442 s. - ISBN 0-12-358465-5 : 4528.80 Kč

Přír. č. 34.730/Reschel


CRANO, J. C. (ed.) - GUGLIELMETTI, R. J. (ed.)

Organic Photochromic and Thermochronic Compounds. Volume 1: Main Photochromic Families New York and London : Plenum Press, 1999. - v-xxii, 378 s. - (Topics in Applied Chemistry). - ISBN 0-306-45882-9 : 4581.50 Kč

Přír. č. 34.731/Nešpůrek


KARMIDE, Kenji - DOBASHI, Toshiaki

Physical Chemistry of Polymer Solutions : Theoretical Background 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - vii-xxviii, 646 s. - ISBN 0-444-89430-6 : 8474.60 Kč

Přír. č. 34.732/Dušková M.


HADZIIOANNOU, G. (ed.) - HUTTEN, P. F. VAN (ed.)

Semiconducting Polymers : Chemistry, Physics and Engineering Weinheim : Wiley-VCH, 2000. - vii-xxvi, 631 s. - ISBN 3-527-29507-0 : 8995.80 Kč

Přír. č. 34.733/Nešpůrek


ALEXANDRIDIS, p. (ed.) - LINDMAN, B. (ed.)

Amphiphilic Block Copolymers : Self-Assembly and Applications 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - 435 s. - ISBN 0-444-82441-3 : 7184.10 Kč

Přír. č. 34.734/Pleštil


VELKÝ

Velký soubor map : Česká republika 1 : 500 000 Brno : P. F. ART, 2000. - 702 s. - ISBN 80-86152-10-3 : 1549.00 Kč

Přír. č. 34.735/ÚPK


MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří

Statistické zpracování experimentálních dat : v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a společenských věd, 2. vyd. Praha, EAST PUBLISHING, 1998. - vii-xxi, 839 s. - ISBN 80-7219-003-2 : 659.00 Kč

Přír. č. 34.736/Sikora


BOOLCHAND, P. (ed.)

Insulating and Semiconducting Glasses Singapore : World Scientific, 2000. - (Series od Directions in Condensed Matter Physics ; Vol. 17). - ISBN 981-02-3673-5 : 5579.30 Kč

Přír. č. 34.737/Tichý - Pardubice


WATT, Ian M.

The principles and practice of electron microscopy 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - 484 s. - ISBN 0-521-43456-4 : 5196.60 Kč

Přír. č. 34.739/Lednický


PC TRANSLATOR

PC Translator - slovník a překladač ; Uživatelský manuál : Verze 2001 - francouzsky. - Korytná : LangSoft, 2000. - 32 s. + 1 CD - 3406.00 Kč

1 CD: PC Translator, slovník a překladač textů, verze 2001 - francouzsky

Přír. č. 34.740-CD/Matějka
Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010