V:\infwos.htm infwosHlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


WEB OF SCIENCE

Vše, co byste měli znát o WoS a o vyhledávání ve WoS - kvalitní informace na webu knihovny FgÚ.

WoS zajišťuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citací prací z mnoha světových vědeckých časopisů z nejrůznějších oborů, retrospektiva od r. 1900 (pro nás od r.1945). Množství zobrazených záznamů je z licenčních důvodů omezeno na 500. K WoS je přidružená webová aplikace EndNote Web, kterou můžete zdarma využívat i mimo WoS - informace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ResearcherID

Podrobné informace související s používáním ResearcherID ve WoS i mimo WoS jsou velmi kvalitně zpracovány na webu knihovny Fyziologického ústavu. Doporučujeme k přečtení:http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/researcherid.html

Na webu Knihovny univerzitního kampusu MU můžete použít interaktivní manuál RID.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORCID

Databáze Web of Science je integrována se systémem ORCID. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) umožňuje vědcům získat trvalý identifikátor, který mohou využívat pro snadnou identifikaci svých vědeckých prací. Jde o otevřenou verzi systému Research ID. Systém ORCID je integrován do Web od Science i do Scopus - můžete do něj importovat záznamy svých publikací z obou těchto databází a dále i ze systému CrossRef nebo je vkládat ručně. Můžete také vyhledávat informace o ostatních účastnících systému ORCID. Podrobnosti zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vše o zařazování nových časopiseckých titulů do hodnocení WoS najdete zde:

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process

Pokud je titul, ve kterém publikujete, vyřazen z hodnocení WoS kvůli vysokému počtu autocitací časopisu na časopis, můžete na to zkusit upozornit editora. V ČR se již stal případ, že editor dále upozornil ostatní autory, aby si dávali v tomto ohledu větší pozor, a časopis pak byl za čas znovu zařazen do hodnocení WoS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vše o zařazování nových sborníků do hodnocení WoS:

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud chcete změnit údaje uvedené u své publikace ve WoS a nebo oznámit, že Vaše publikace tam chybí, i když by tam již měla být, můžete to udělat zde:

http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010