Školitel
(případně konzultant)
Doc. RNDr. Ivan Fortelný, DSc.
konzultant Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
Název     tématu Využití řízení fázové struktury polymerních směsí při vývoji nových materiálů pro medicinální aplikace
Anotace Polymerní směsi jsou velmi důležité materiály se širokou škálou aplikačních možností. Jejich užitné, především mechanické, vlastnosti jsou závislé na jejich fázové struktuře. Tu je možné řídit složením směsi, přídavkem kompatibilizátorů a podmínkami přípravy. Ukazuje se, že polymerní směsi jsou velmi perspektivními materiály pro skeletání náhrady (části kloubů a kostního skeletu), které vyžadují materiál současně s vysokou tuhostí i houževnatostí. Cílem disertace by bylo na základě dosavadních poznatků optimalizovat strukturu a vlastnosti vybrané polymerní směsi tak, aby vyhovovaly požadavkům na uvažované skeletální náhrady.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život