Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Dybal, CSc.
Název     tématu Studium vodorozpustných termosenzitivních polymerů metodami Ramanovy a infračervené spektroskopie
Anotace Termosenzitivní polymery a kopolymery na bázi peptidů a etherových nebo akrylamidových struktur nabízejí řadu aplikací v lékařství i technice díky svým pozoruhodným fyzikálním vlastnostem. Fázový přechod je podmíněn změnami v interakcích polárních skupin, polárních i hydrofobních skupin s molekulami vody a indukovanými změnami v hydratačních obalech polymerních řetězců. Cílem práce je přispět k objasnění stability, dynamiky a interakcí v takových systémech využitím moderních metod Ramanovy a infračervené spektroskopie v kombinaci s molekulárním modelováním (kvantově chemické výpočty). Získané výsledky mohou být využity např. při designu a přípravě syntetických vodorozpustných termosenzitivních polymerních systémů se specifickými vlastnostmi žádoucími pro nosiče léčiv Podle zaměření studenta může být práce orientována spíše teoreticky nebo experimentálně.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život