Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Petr Toman, Ph.D.
konzultant Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
Název     tématu Studium vlastností materiálů pro nové molekulární elektronické součástky
Anotace Práce je zaměřena na teoretické studium konformačních a elektronových vlastností makromolekulárních látek doplněné provedením potřebných experimentů. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem modulace transportu náboje v polymerech světlem. Cílem je vytvoření teoretických modelů a prověření možností použití zkoumaných materiálů pro konstrukci nových molekulárních elektronických prvků jako jsou optoelektrické spínače, transistory řízené polem, senzory a plošné LED.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život