Školitel
(případně konzultant)
Ing. Josef Pleštil, CSc.
Název     tématu Studium nanostruktur pomocí rozptylu záření X a neutronů.
Anotace

Účastník studia si osvojí teoretické základy i experimentální postupy metod maloúhlového rozptylu záření X a neutronů jakožto důležitých nástrojů pro charakterizaci struktury na nanometrové úrovni. Účastník získá rovněž přehled o základech jiných analytických metod. Zaměření na konkrétní typy polymerních systémů bude upřesněno v průběhu prvního roku studia.

Stanovení struktury je jedním z klíčových kroků na cestě k pochopení a řízení vlastností nanomateriálů. Povaha hlavních použitých metod předpokládá zapojení do mezinárodní spolupráce v rámci využívání zdrojů synchrotronového záření a neutronů. Experimenty v laboratorním měřítku budou prováděny na nové špičkové maloúhlové rentgenové kameře s bodovou kolimací, jež byla nedávno instalována v ÚMCH.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život