Školitel
(případně konzultant)
Ing. Ivan Kelnar, CSc.
Název     tématu Řízení struktury a mechanického chování nanokompozitů s vícesložkovou polymerní matricí
Anotace Výzkum nanokompozitů, ve kterých nanoplnivo slouží k současnému ztužení, kompatibilizaci a generaci nových struktur dispergované fáze samouspořádáním. Cíle má být dosaženo řízením interakcí a reakcí mezi dispergovanou polymerní fází a vrstevnatými silikáty. Součástí je studium a poznání deformačních mechanismů resp. vytvoření vhodných modelů popisujících jejich chování.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život