Main page >> Conferences and Lectures >> Invitation to next lectures
CZ | ENG

 Lecture of the Science under the Macroscope cycle

 

Educational and Information Centre of the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i.

invites you to

a lecture of the Science under the Macroscope cycle

Lecturer:

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

(Psychiatrist, university teacher and publicist)

Topic:

Psychopati mezi námi

[Psychopaths among us]

Pozvání ujmout se poslední letošní přednášky přijal pan doktor Radkin Honzák, český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Jeho přednáška bude věnována psychopatům a jejich výskytu ve společnosti.

Pojem psychopat byl z posledního klasifikačního systému MKN-10 úplně vyřazen, protože prý nositele tohoto označení urážel a byl v seznamu psychiatrických diagnóz nahrazen termínem porucha osobnosti. V souvislosti s rozpoznáním některých osobnostních i patofyziologických charakteristik se někteří badatelé domnívají, že by měl být navrácen do oběhu v přesně určeném významu. Specifickou charakteristikou psychopata v tomto pojetí je odvaha, antisociální rysy a impulzivita. V důsledku absence emoce a pocitu strachu jsou takto vybavení jedinci schopni bezchybného, roboticky přesného, výkonu. Mají charisma a zaujímají velmi snadno vůdčí role. Názory psychologů na míru přítomných asociálních rysů se liší a je zde také legitimní představa, že může existovat „dobrý“ psychopat. Většinou však je nálepka psychopata přiřazována paraziticky nebo predátorsky jednajícím jedincům

When and where:

Wednesday 4.12.2019 ve 17:45 in lecture room A

Looking forward to seeing you, Jiří Trousil and Zuzana Plecitá.


(Created on 19.10.2019 from the data modified on 16.10.2019)

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


Institute of Macromolecular Chemistry CAS

Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život