Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Název     tématu Polymerní nanokompozity pro solární články
Anotace Tématem práce je příprava nanostrukturních polymerních materiálů a nanokompozitů a studium obecných zákonitostí vztahu molekulární i nadmolekulární struktury a fotogenerace a transportu volných nosičů náboje. Cílem je optimalizovat fotoelektrické vlastnosti polymerních materiálů pro solární články. Bude kombinován teoretický přístup založený na počítačovém modelování, s experimentální prací. Podle zaměření studenta lze akcentovat experimentální nebo teoretický charakter práce. Předpokládáme zapojení studenta do mezinárodní spolupráce v rámci projektů EU.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život