Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
konzultant doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. (PřF UK)
Název     tématu Plasmonické polymerní nanokompozity
Anotace Převážně experimentální studium povrchem zesílených optických jevů na kovových, zejména zlatých a stříbrných nanočásticích v polymerní matrici. V blízkosti Au a Ag nanočástic dochází k zesílení optického pole, které se projevuje např. vysokým lokálním zesílením Ramanova rozptylu. Cílem je příprava polymerních nanokompozitů obsahujících kovové nanočástice, v jejichž okolí bude dosahováno lokálního zesílení fotofyzikálních procesů v opticky aktivních aditivech či polymerních segmentech.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život