Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Eduard Brynda, CSc.
Název     tématu Optické biosenzory pro detekci v biologických tekutinách
Anotace Budou studovány interakce krevního séra, plasmy a jejich složek s povrchy biosenzorů založených na rezonanci povrchových plasmonů (SPR), pokrytých ultratenkými vrstvami syntetických a biologických makromolekul s imobilizovanými bioreceptory, na jejichž povrchu dochází jen malé nespecifické depozici proteinů "antifouling". Experimenty budou prováděny na různých typech vrstev průběžně vyvíjených v ÚMCH AV ČR se zaměřením na hledání souvislostí mezi interakcemi pozorovanými SPR a charakterem sensitivních vrstev studovaným měřením povrchové energie, infračervenou reflexní spektroskopií, elektronovou mikroskopií a AFM. Ve spolupráci s fotonickými a biologickými pracovišti v Praze budou získané výsledky využívány pro konstrukci nových typů biosenzorů pro lékařskou diagnostiku, které se obecně dosud nepodařilo uspokojivě realizovat.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život