Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Název     tématu Nové polymerní materiály a systémy pro fotovoltaiku
Anotace Studium optických, fotoelektrických a elektrických vlastností nových polymerních materiálů s perspektivou využití pro fotovoltaické a solární články. Příprava fotovoltaických článků a jejich charakterizace, a modelování získaných výsledků a jejich optimalizace. Moderní vybavení laboratoře umožňuje přípravu a charakterizaci článků v inertní atmosféře.

 

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život