Školitel
(případně konzultant)
Ing. Drahomír Výprachtický, CSc.
Název     tématu Modifikované konjugované polymery pro optoelektronické aplikace
Anotace Cílem disertace bude syntetizovat a charakterizovat nové materiály na bázi modifikovaných konjugovaných polymerů (např. funkcionalizovaný polyfluoren, polykarbazol, polyfenantrolin, polyfenylen, polythiofen apod.) a tyto materiály následně využít jako aktivní vrstvy v organických elektroluminiscenčních diodách nebo fotovoltaických článcích. Těžiště disertační práce bude jednak v organické a polymerní syntéze a následně ve foto- či elektro-luminiscenčních steady-state a time-resolved měřeních. Syntéza monomerů bude sledovat potřeby polymeračních principů (Suzuki, Stille nebo Yamamoto coupling, Grignard metathesis).

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život