Mapa webu
CZ | ENG

Česká verze webu ÚMCH

Studium
Kontakty
vedlejší menu
Vystava leden 2007: Matyáš Chochola: HOUMLESPROJEKT
Centrum polymerních sensorů detail 2

Anglická verze webu ÚMCH

Conferences and Lectures
Basic documents
Studies
Library of IMC ASCR
Contacts
Phone directory by names
Detached workplaces
Side menu
Exhibition January 2007: Matyáš Chochola: HOMELESSPROJECT

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


Institute of Macromolecular Chemistry CAS

Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život