Školitel
(případně konzultant)
doc. Ing. Antonín Sikora, CSc.
Název     tématu Krystalizace polyolefinů ve vícesložkových směsích.
Anotace

Podmínky zpracování materiálů obsahujících polyolefiny rozhodujícím způsobem ovlivňují krystalizaci, a tím i jejich vlastnosti. Vhodnou metodou pro studium průběhu nukleace a následné krystalizace polymerů je DSC kalorimetrie spolu se strukturními (X-ray difrakce) a mikroskopickými technikami. Těžiště navrhované dizertační práce spočívá v kalorimetrických měřeních nukleace krystalitů a sledování kinetiky následné krystalizace polyolefinů ve vícesložkových směsích. Analýza kalorimetrických a strukturních dat umožní získat informace o fázové stuktuře těchto materiálů a jejich časovém vývoji a vlivu ostatních složek na strukturu a krystalizaci polyolefinů. Vhodné experimentální techniky jsou dostupné v ÚMCH AVČR, v.v.i.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život