Main page >> Side menu >> Colloquium 2009
CZ | ENG

Kolokvium 2009

Kolokvia jsou pravidelné ústavní konference, které pořádáme již sedmnáctým rokem a cílem těchto kolokvií je poskytnout pracovníkům ÚMCH AV ČR, v.v.i. fórum pro odborné diskuse nad aktuálními výsledky badatelských projektů. Během čtyř dnů se se svými příspěvky, které jsou rozděleny do sedmi sekcí, představí více jak třicet pracovníků našeho ústavu, kdy značný prostor je věnován začínajícím talentovaným badatelů. Čtvrtý den je pak věnován prezentacím zvláště pozvaných hostů, kteří přijíždějí s jiným pohledem na řešení dané problematiky. A na úplný závěr pak probíhá panelová diskuse věnovaná aktuálním a někdy i kontroverzním tématům moderní vědy, a kterou obvykle zahajuje významná vědecká osobnost.

Více se o organizování kolokvií a programu dozvíte na webu Kolokvií.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život