Impuls pro české vědce

Datum: 14.01.2008
Autor: ton
Zdroj: Medical Tribune 1/2008
Strana: A1
 
Úspěch v globální konkurenci závisí na schopnosti objevovat a nacházet nová řešení či nové postupy a zavádět nové technologie. To platí obecně, tím spíše pro malou zemi s omezenými přírodními zdroji, jakou je Česká republika. Nové biotechnologické centrum ve Vestci u Prahy spojí do jednoho celku slavnou univerzitu i významnou výzkumnou instituci a soukromé technologické firmy. Přestože mnoho společných pracovišť i projektů Univerzity Karlovy (UK) a Akademie věd (AV) ČR již existuje, nové centrum by je mělo svým rozsahem zcela zastínit. Mělo by nabídnout ty nejlepší výzkumné kapacity a podmínky, které jsou v Česku k dispozici, a zároveň prostor pro efektivní spolupráci mezi výzkumníky a soukromými technologickými firmami. Podle prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora UK v Praze, je v tomto případě podstatný důraz na rychlý transfer nových poznatků do komerční praxe. Nové biotechnologické centrum by mělo navázat na dosavadní úspěchy pracovišť UK a AV, která jsou nositeli několika recentních komerčně využívaných evropských patentů. „V této souvislosti je vhodné připomenout, že Univerzita Karlova v Praze se dlouhodobě umisťuje v první třístovce nejlepších světových univerzit, a to i navzdory pouze zhruba třetinovému financování z veřejných zdrojů ve srovnání s většinou svých konkurentek. Vědeckou kvalitu Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR dokumentuje i fakt, že se tyto dvě instituce v posledních letech dohromady zasloužily o 90 % všech publikací českých autorů v renomovaných časopisech Nature a Science. V České republice bohužel představují jediný zdroj výrazného navýšení finančních prostředků operační programy EU. Finance z nich však nejsou přidělovány podle dosavadního výkonu, nýbrž podle regionálního klíče. Vytvoření sdružení BIOCEV je součástí snahy se s touto nepříznivou situací vyrovnat,“ říká prof. Hampl. Zakládajícími členy sdružení jsou: Fyziologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR a Univerzita Karlova v Praze….

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 1/2008 , stránka: A1

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život