Supervisor
((Consultant))
Zbyněk Pientka, PhD
Consultant Jakub Peter
TopicPolymerní pěny jako materiály pro separaci plynů
AnnotationMembránové separace plynů jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, jejichž největší předností je výrazná energetická úspornost v porovnání s klasickými termálně řízenými procesy. Cílem práce je příprava a charakterizace polymerních pěn s různou morfologií a charakterizace jejich fyzikálně-chemických vlastností, s ohledem na využití pro separaci plynných směsí se současným využitím polymerních pěn jako plynových tlakových zásobníků. Práce bude zahrnovat studium rozpustnosti a permeability různých plynů a jejich směsí skrze stěny buněk polymerních pěn.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život