Supervisor
(Consultant)
Hana Studenovská, PhD
TopicPolymer hydrogel scaffolds for tissue regeneration
AnnotationHydrogelové polymerní materiály pro regeneraci tkání Polymer hydrogel scaffolds for tissue regeneration Téma vychází ze základního konceptu tkáňového inženýrství – kombinaci kmenových buněk a podpůrné polymerní matrice. Cílem disertace je návrh a příprava nových hydrogelových materiálů na bázi syntetických poly(aminokyselin), které by svou strukturou a morfologií byly schopny nahradit funkci mezibuněčné hmoty. Hydrogel by měl mimikovat tkáň nejen po stránce morfologické (např. vhodnou porozitou), odpovídajícími mechanickými vlastnostmi, ale zároveň příslušnou interakcí buněk s polymerní matricí. Díky znalosti vzájemného působení buněk s proteiny mezibuněčné hmoty v jejich přirozeném prostředí je možné navrhnout nové hydrogelové materiály tak, aby cíleně vyvolávaly fyziologickou odezvu, jako např. růst a diferenciaci buněk. Disertant by měl mít znalosti z oblasti makromolekulární chemie a organické syntézy. Projekt bude řešen ve spolupráci s biologickými pracovišti v ČR i zahraničí, kde budou probíhat buněčné studie. The topic is based on the main concept of tissue engineering, i.e., combination of stem cells and supporting polymer scaffold. The aim of PhD thesis is to design novel hydrogel scaffolds based on poly(amino acid)s, structure and morphology of which should function as a substitute of extracellular matrix of the regenerated tissue. Hydrogel should mimic tissue not only by its suitable morphology (e.g. with suitable porosity) and by adequate mechanical properties, but also elicit functional interactions between the polymer scaffold and cells. Based on the knowledge of cell interactions with proteins of the extracellular matrix, the novel hydrogel scaffold will be designed to support cell growth and differentiation. Applicant should be skilled in macromolecular chemistry and organic synthesis. The biological properties of developed materials will be tested in collaboration with cell biology teams of institutions in Czech republic as well as abroad. The topic is based on the main concept of tissue engineering, i.e., combination of stem cells and supporting polymer scaffold. The aim of PhD thesis is to design novel hydrogel scaffolds based on poly(amino acid)s, structure and morphology of which should function as a substitute of extracellular matrix of the regenerated tissue. Hydrogel should mimic tissue not only by its suitable morphology (e.g. with suitable porosity) and by adequate mechanical properties, but also elicit functional interactions between the polymer scaffold and cells. Based on the knowledge of cell interactions with proteins of the extracellular matrix, the novel hydrogel scaffold will be designed to support cell growth and differentiation. Applicant should be skilled in macromolecular chemistry and organic synthesis. The biological properties of developed materials will be tested in collaboration with cell biology teams of institutions in Czech republic as well as abroad.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život