CZ | ENG

Zprávy

Dne 7.3.2008 vyhlásil Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. otevřené veřejné výběrové řízení na dodávku NMR spektrometru vysokého rozlišení pro analýzu roztoků a kapalin. Detailní podmínky soutěže a specifikace technického plnění jsou uvedeny na www adrese Úředního věstníku Evropské unie zde.

Základním předpokladem je intenzita magnetického pole cca. 14.2 T. Předpokládaná cena zařízení je 33.5 mil. Kč včetně DPH.

Dne 15.2.2008 byla vyhlášena nová témata do doktorských studií. Na adrese: http://www.imc.cas.cz/czwinl2/imc/pgs.htm najdete dvacet témat, která odrážejí nové směry v moderní makromolekulární chemii. V případě zájmu o některé z témat prosím kontaktujte školitele.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život