Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Výstava >> UROBOROS POLYSTYREN
CZ | ENG

UROBOROS POLYSTYREN

Jan Mladovský

GALERIE MAKRÁČ

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky
Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6-Břevnov
http://www.imc.cas.cz/cz/umch/vystava.htm
tel:+420 296 809 111
Tram 1, 2, 96, stanice Sídliště Petřiny

Přijměte prosím pozvání k účasti na výstavě v Galerii Makráč s názvem Uroboros Polystyren.

Výstava je založena na spolupráci vědců Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, členů veřejnosti a umělce Jana Mladovského

PROGRAM

Přednáška Středa / 14.6.2017 / 14:30 / Sál B / Přízemí Jana Mladovský - Jeho práce a spolupráce na téma Uroboros Polystyren.
Workshop Čtvrtek / 15.6.2017 / 10:00 – 13:00 / Foyer Demonstrace realizačních postupů - Ve spolupráci s Janem Mladovským budou účastníci mít možnost vytvořit své práce v materiálu, buďto přímo na místě, nebo později ve svém volném čase
Výstava 3.7. – 30.8.2017 Po dobu dvou měsíců bude možno výstavu doplňovat dalšími exponáty vyhotovenými novými účastníky v rámci podmínek a
předpokladů původního workshopu
Dernisáž Středa 30.8.2017 15:30 Vyhlášení nejlepších prací a předání hlavní ceny. Předseda jury prof. Kurt Gebauer
18:00 Hudba, káva, přednáška člena vědeckého týmu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (tbc


Každý z pozvaných bude mít možnost účastnit se výstavy svým originálním návrhem barevné vizualizace molekuly polystyrenu v rozměru 13 x 10 cm. V rámci workshopu s Janem Mladovským budou jednotlivé návrhy převedeny na čiré folie polystyrenu a posléze zahřátím nad 100° C smrštěny o 70%, tloušťka folie se tím zároveň zvětší až pětkrát. Barevná kresba symbolu molekuly materiálu folie se tímto procesem zminiaturizuje a zafixuje do jeho povrchu. Vzniknou tak krystalicky průzračné objekty s filigránskou kresbou molekulárního symbolu. Každý účastník výstavy bude mít tak příležitost vytvořit s použitím své odbornosti a fantazie unikátní magický objekt nesoucí vyobrazení vlastní podstaty na svém povrchu, obrazně řečeno tzv. Uroboros (serpent zakousnutý do svého ocasu) představující cyklickou existenci věcí tradičně se pojící s alchymií a hermetismem.

Přijďte na přednášku a na workshop přineste vaše grafické znázornění symbolu molekuly polystyrenu v rozměru do 13 x 10 cm. Může být menší.
Je možno použít originální kresbu, digitální image či obraz 3D modelu, atd.
Možnostem se meze nekladou.

Pozvanka

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život