⇐Předešlá výstava⇐     ⇒Příští výstava⇒

GALERIE MAKRÁČ - POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Přehled výstav f.c.book

Pierre - Paul Spiess: Nanebevzetí neznámého chemika

12.2.2019 - 29.3.2019, zahájení 11.2.2019 18:00

Obrázek:Pozvánka

obrazy, objekty, fotodokumentace akcí a happeningů

Zahájení výstav v pondělí 11. 2. 2019 v 18 hodin. úvodní slovo Zuzana Rádlová a Dagmar Šubrtová

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech od 12.2.2019 do 29.3.2019

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (500 m od stanice metra Petřiny; konečná stanice tramvají 1 a 2 a zastávka autobusů 108, 164, 168 a 191 Sídliště Petřiny).


Pierre - Paul Spiess (1932 - 2001) se narodil ve Valence a ve třech letech se s rodinou přestěhoval zpět do Čech, kde vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Studium chemie mu bylo zároveň zdrojem inspirace v jeho tvorbě, kdy během let objevoval vlastnosti nových hmot pro své pastosní malby, špachtláty, drippingy, koláže a další kombinované techniky. Součástí aktuální výstavy jsou mimo vystavených obrazů a drobných plastik také fotodokumenty z výstav, kopie pozvánek, přednášek, manifestů a fotografie z několika tajných happeningům, jenž zorganizoval a uskutečnil v 60. a 70. letech se svými přáteli. V roce 1967 uskutečnil první pražský happening - Přenášení salonního WC přes Karlův most, spojeného s výstavou Rozháraná domácnost, další happening následoval v r. 1968 s názvem Utopení K. Marxe ve Vltavě. Jednu ze svých četných výstav uskutečnil v galerii Makrokoule na Petřinách (březen 1976 na úvodní fotografii), na svobodné akademické půdě, kde se v tomto období mohli autoři veřejně presentovat svými výstavami a vystoupili tak na chvíli z pořádání bytových vernisáží a tajných presentací. Současná výstava je drobná retrospektiva skromně představující autorův široký zájem o umění, vědu, divadlo a aktivity jenž byly navýsost nezbytné pro únik z tehdejší všudypřítomné reality.

ÚMCH, kulturní komise

⇐Předešlá výstava⇐     ⇒Příští výstava⇒
2019
Přehled výstav