GALERIE MAKRÁČ - POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Přehled výstav

Jaroslav Dostál: Sen a skutečnost

9.9.2013 - 4.10.2013, zahájení 9.9.2013 18:00

Obrázek:Modrý keř

Obrázek:Pohled na výstavu 1

Obrázek:Pohled na výstavu 2

Osobnosti vystavující v galerii Makráč před rokem 1989

Jaroslav Dostál, narozený 1923, profesí dětský chirurg, s širokými kulturními zájmy (před zapsáním na vysokou školu se rozhodoval mezi medicínou a divadlem). Malovat začal za studentských let a pak opět a intenzivně po smrti své ženy Aleny v roce 1971. V průběhu let pro sebe objevil materiál blízký každodenní práci - gázu. Námětem obrazů je nejčastěji příroda, jeho plátna se začala v posledních tvůrčích letech měnit v obrazy-objekty, kdy je obraz doplňován v různé míře přírodninami. Jeho osobnost je příbuzensky svázaná s rodinou bratří Čapků, je zetěm Josefa.Vydal dvě knihy veršů: Kámen a oblak, Sen skutečnosti. Letošní výstava je jubilejní jednak vzhledem k letopočtu narození autora i ve vztahu k výstavní prostoře Makromolekulárního ústavu - první výstava Jaroslava Dostála byla právě zde, právě v tuto dobu a to před 32 lety.

Zahájení výstavy v pondělí 9. 9. 2013 v 18 hodin, úvodní slovo Václav Ševčík

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech od 9.9.2013 do 4.10.2013

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 18; autobusy 179, 191).


ÚMCH, kulturní komise

⇐Předešlá výstava⇐     ⇒Příští výstava⇒
2013
Přehled výstav