GALERIE MAKRÁČ - POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Přehled výstav

Miloslav Sonny Halas: Ku blankytu!

26.5.2013 - 21.6.2013

Obrázek:Pozvánka

Obrázek:Exploze a její stopa č. 10 Brno 1973, foto J.Dobrovolny sbírka MU Olomouc

Obrázek:Pohled do jine zeme 1970, sbirka MU Olomouc

Obrázek:Sonny Halas 1988 Vodní zahrady 960x500, akryl 1988

Miloslav Sonny Halas (1946 −2008) byl akční umělec, performer, malíř a grafik, který patřil k brněnskému okruhu konceptuálních umělců. Na výstavě budou k shlédnutí vedle kreseb i fotografie z akcí ze 70. až 80. let, které podnikal souběžně s podobnými aktivitami Dalibora Chatrného, J. H. Kocmana, Jiřího Valocha či Jana Stehlíka a zaujímají významné místo v českém akčním umění.

Ačkoliv jeho život byl životem bohéma a prokletého básníka, jeho dílo je hravé, optimistické, plné vtipu a bytostně spjaté s přírodou.

Širší veřejnosti je skoro neznámé, protože se o publicitu příliš nestaral a za jeho života většina jeho výstav probíhala po bytech, hospodách, klubech apod. Na naší výtvarné scéně nemá obdobu a čeká na své objevení...

Vernisáž v pondělí 3.6.2013 v 18 hodin. K výstavě promluví Václav Cílek. Přátelskou vzpomínku přednese Josef Šamánek a hudebně svým vystoupením doprovodí Josef Klíč. Součástí vernisáže je i pásmo filmů o životě a díle promovaného člověka - Miloslava Sonnyho Halase.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech od 26.5.2013 do 21.6.2013

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 18; autobusy 179, 191).


”Bylo to 9. května 1970 - přesně čtvrtstoletí od konce 2. světové války, oficiálně velká sláva, avšak lidé kulaté výročí osvobození většinou ignorovali, poněvadž si to u nich hlavní osvoboditel Sovětský svaz ozbrojeným potlačením opojného, pro Východ i Západ slibného a nadějného Pražského jara 1968, 21. srpna toho roku - tedy necelé dva roky předtím - na generace pokazil. Tehdy se konec 2. světové války slavil ještě 9. května - v den, kdy se v pětačtyřicátém v Čechách ještě bojovalo, kdy tam od Berlína dorazily do Prahy sovětské tanky a ustupující Němci stačili při ústupu postřílet bezdůvodně ten den, ještě desítky českých civilistů. Tolik ke skutečnému konci války u nás. Toho 9. května tedy, o 25 roků později, oficiálním Dni vítězství, se na brněnském Hlavním nádraží, nacházela na 5. nástupišti časně ráno podivná skupinka mladých lidí, z nichž každý si sebou nesl z domu židli. Ještě neupevněný, se Sověty kolaborující "normalizační" husákovský režim jevil při každém srocení lidí nervozitu a značnou nejistotu (obzvláště po pouličních bojích v den prvního výročí vpádu "bratrských" armád) a tak se rovnalo málem zázraku, že se mladým lidem - jejichž shromáždění se židlemi zavánělo "kontrarevoluční" provokací, podařilo - aniž by se objevila policie - bez nejmenších potíží odjet vlakem směrem na Břeclav. Iniciátorem zvláštního happeningu byl nonkonformní brněnský malíř, jeden ze zakladatelů brněnského land-artu a excentrický performer (tohle označení se ovšem objevilo až mnohem později!) Miloslav Sonny Halas. Účastníci happeningu věděli jen, že vylezou se židlemi na jeden z vrcholků Pálavy, posadí se na přinesenou židli a budou hledět do kraje pod sebou. Akci, již iniciátor a režisér Sonny Halas, nazval pro sebe původně: "Deset vteřin a dost!" a přejmenoval pak na "Pohled do jiné země", ji pojal jako experiment s "manipulací větší skupiny lidí, založené na rozporu mezi jejich očekáváním, vyplývajícím ze situace a jeho náhlým zklamáním", které se spolu s nepochopením u účastníků nutně dostavilo po "rozkazu", se po pár vteřinách opět zvednout a s přinesenou židlí seběhnout zpět do údolí a vrátit se s ní zpátky na vlak - klasický antagonismus mezi vlastní vůlí lidských individuí a (z)vůlí vnucenou "někým svrchu". (//Ladislav Plch) /

ÚMCH, kulturní komise

⇐Předešlá výstava⇐     ⇒Příští výstava⇒
2013
Přehled výstav