POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,

a

Atelier sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vás srdečně zvou na výstavu

 

Michal Sedlák

Ne možnosti

Obrázek:Pozvánka

Obrázek:Valicí se koule

Obrázek:Valení koule na Petříně

Obrázek:Prohlídka šroubovice při vernisáži

Obrázek:Hlavní aktéři (vpravo Radek Mikuláš)

Obrázek:Vernisáž: Hlava a valení koule

Obrázek:Radek Mikuláš uvádí knihu Ledové Čechy

Obrázek:Kniha polévána vínem

Obrázek:Radek Mikuláš podepisuje knihu

Vernisáž se konala 8.12.2010 od 18 hodin. Poté byla slavnostně uvedena kniha Radka Mikuláše Ledové Čechy, vydaná nakladatelstvím Academia. Impulsem pro knihu byla autorova výstava v loňském roce v galerii ÚMCH.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 14.1.2011

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Cyklus kreseb je určitým záznamem dlouhodobějšího myšlenkového procesu týkajícího se záměru instalovat kinetický objekt ve veřejném prostoru, který využívá sílu vody, nebo větru, či slunečního svitu jako činitelů uvádějících jednotlivé elementy díla do pohybu pomocí gravitace.

Celý objekt spočívá v jednoduchém principu posílání koule ze svahu, která se dostane z určeného místa nahoru díky terénní modelaci a prostřednictvím jednoduchého stroje poháněného zmíněnými silami dle možnosti použití.

Dlouho se vlastně jednalo především o představu volně valící se koule prostorem, emocionálního působení její kinetiky a velikosti na diváka. Je to vlastně banální motiv inspirovaný dětskou hrou, má však i určitou analogii ve světě dospělých, ale je to také princip, který má obdobu v přírodních procesech v makro i mikrokosmu. Jde tedy o opakující se akce, cykly, které mají různou pohybovou intenzitu, určité časové úseky, kdy se zdánlivě nic neděje a události, které mají poměrně rychlý sled.

Do tohoto konceptu však nezapadalo využití tohoto nápadu z pohledu realizace. Koule může emocionálně působit, ne však skutečně ohrozit člověka ve veřejném prostoru svým pohybem ve volném prostoru. Je určitá teoretická možnost, která splňuje vizi o specifické konstituci místa, správná lokalita však nebyla stále nalezena. Bylo tedy zajímavé nechat se unášet myšlenkami jiným směrem. Nebyla to nejen fascinace spirálovitou formou šroubovice unášející kouli na vrchol, ale i možnost radikálnějšího přehodnocení původní formy objektu. Úvahy se dostaly až na rovinu hry s iluzí, perspektivou, relativity zdánlivě skutečného a zdánlivě virtuálního světa.


ÚMCH, kulturní komise

«Předešlá výstava«  
2010
Seznam výstav

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život