POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,

a

Atelier sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vás srdečně zvou na výstavu

„Galerijní laboratoř“ Studentů Kreativního modulu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Obrázek:Pozvánka

Obrázek:Zahájení 1

Obrázek:Zahájení 2

Obrázek:Zahájení 3

Obrázek:Zahájení 4

Vernisáž v pondělí 21.6. od 18.00

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 9.7.2010

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2, (konečná stanice tramvají 1 a 18).

Výstava „Galerijní laboratoř“ v Galerii Makromolekulárního ústavu AV ČR předkládá divákům k posouzení výběr studentských výstavních projektů, které vznikly v rámci letního semestru Kreativního modulu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Modelové výstavní projekty byly realizovány přímo pro prostor Galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR. Výstava se tak stává příspěvkem do diskuze nad rolí kurátora současného vizuálního umění a podobou galerie moderního umění. V nelehké situaci krácení veřejných rozpočtů, kdy se znovu dostávají ke slovu strategie přežití nekomerční kultury v určitém „undergroundu“, má tak divák možnost seznámit se nejen s poutavým příběhem Galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR, ale také s výstavními projekty, které mohou být pro současné umění inspirací.

Autoři ve svých projektech neopomíjejí pracovat, jak se zajímavým geniem loci místa galerie, ale také se sociálními a historickými kontexty této atypické instituce, fungující bez přerušení na periferii uměleckého provozu od roku 1972. V době normalizace zde vystavovali umělci na indexu, jakými byli Milan Knížák, Adriena Šimotová, Kurt Gebauer.

Nejde tedy o klasický výstavní projekt, ale spíše o exkurz do světa začínajících kurátorů současného vizuálního umění, kteří se pokouší vytvořit poutavou výstavní expozici zákonitě omezenou finančními, prostorovými a technickými limity. Jakým způsobem se povedlo mladým kurátorům vypořádat s nelehkým zadáním, jehož součástí byla i interakce s širším publikum galerie, můžete sami posoudit při návštěvě této nekonvenční výstavy. Spíše než o klasický výstavní projekt, jde o meditaci nad stereotypem galerie současného umění. Galerie současného umění je v tomto kontextu vnímána jako prostor komunikace, nebo vizuální laboratoř, kde má především docházet k diskuzi a nikoliv k vytváření nových elit.

Matouš Karel Zavadil

ÚMCH, kulturní komise

«Předešlá výstava«     »Příští výstava»
2010
Seznam výstav

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život