POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,

a

Atelier sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vás srdečně zvou na výstavu

 

Matouš Karel Zavadil

Vybrané kapitoly z české heraldiky aneb stejně nikam neutečeš

Obrázek:68

Obrázek:89

Obrázek:Zahájení 1

Obrázek:Instalovaná výstava - andělé

Obrázek:rozhovor při vernisáži

Obrázek:Instalovaná výstava - lvi a bitva

Obrázek:z vernisáže

www.matouskz.com

Vernisáž 3.9.2007 v 18 hod.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 28.9.2007

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Výstava obrazů a kreseb, objektů MKZ v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR se pokouší reflektovat mezníky malé středoevropské země zmítané událostmi, právě na tomto místě, kde dochází k prezentaci českého umění kontinuálně od sedmdesátých let. Český umělec jakoby neustále hledal půdu pod nohama, vždy nějakým způsobem reaguje na to, co se kolem děje, byť současné české umění preferuje apolitičnost. Tak tato práce poukazuje na jistou souvislost mezi společenským klimatem a dílem.I když tento umělecký příspěvek nechce nijak zásadně glosovat současnou historii a pracuje s ryze výtvarným jazykem. Autor používá poměrně klasických výtvarných technik, jakými jsou malba a kresba na tradiční i netradiční materiály, např. gramofonové desky, v tomto případě nikoliv nepodobné drobným heraldickým erbům, hrubý kus podlahové krytiny apod. Autor vytváří určitý exkurz do současnosti i minulosti s odkazy a citacemi z fragmentů heraldických znaků fungujících ve svém vlastním světě, jakoby těžko rozpoznatelných překreslovaných fotografií z minulosti, kdy se vzpomínky mísí se současností.


ÚMCH, kulturní komise

<     >>Příští výstava>>

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život