POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Atelier sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Katedra fotografie FAMU v Praze

 

si Vás dovoluje pozvat na zahájení pracovní výstavy

 

studenti dílny Lenky Klodové při ateliéru Rudo Prekopa

Zážitek nebo obrázek

Uroš Acman, Katarína Bričová, Kateřina Držková, Štěpán Hon, Kristýna Hrabětová, Dana Kolářová, Gábina Kontra, Nataša Košmerl, Jan Malý, Tomáš Souček

pozvanka / invitation

Zahájení 30.5.2006 od 18 hod ve výstavním prostoru ÚMCH. Hostem závěrečné konzultace je Pavlína Morganová.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 30.6.2006

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Informace k pracovní výstavě „Zážitek nebo obrázek“

Výstavní prostor Makromolekulárního ústavu AV ČR, Heyrovského náměstí 2, Praha 6 - Petřiny

30.5 - 16.6.2006

FAMU - katedra fotografie 2005/2006

LS 3. - 5. ročník

ATELIÉR STUDIOVÉ FOTOGRAFIE DÍLNA

Jméno vedoucího dílny: Lenka Klodová

Anotace: Zážitek nebo obrázek? Fotografie jako záznam performance nebo performance jako aranžmá pro fotografii

Jsem spíše výtvarná umělkyně než fotografka. Fotografie pro mě zpočátku byla hlavně médiem pro záznam. Postupem času se ale stala jedním z hlavních vyjadřovacích prostředků a já cítím její tlak. Ze soch, instalací, performancí a dalších uměleckých forem po určité poměrně krátké době zůstávají a skutečně existují pouze fotografie. Uvědomujeme si to a pomalu ostatní média fotografii podvolujeme. Pomalu začíná převládat voyeuristický pohled na svět, pohled na realitu jako na pasivní podívanou.

Chtěla bych se studenty fotografie realizovat cvičení, ve kterém bychom stáli na obou stranách aparátu. Zároveň bychom tvůrčí proces fotografování rozebrali na několik částí, zpochybnili autorský podíl v nich a zpátky je složili do celku.

Popis předmětu

Cvičení, které bude opravdu cvičením a to poněkud akrobatickým, si představuji složené z několika částí:

  1. studenti si vymyslí nějakou akci, krátkou performance, situaci, veřejnou provokaci apod., prostě něco, při čem použijí jako základní materiál sebe, svou osobu, své tělo s fyzickými rozměry i psychickými a sociálními danostmi
  2. akci si nechají nafotit, kolegou, náhodným chodcem, samospouští
  3. z fotografií sestaví výstup, který se buď bude snažit rekonstruovat obsahy vyjádřené akcí nebo vytvoří z akce svébytné obrazové dílo

Bude mě pak zajímat dojem a názor studentů na to, nakolik se povedlo původní myšlenky do cyklu převést nebo nestal-li se s nimi ještě další posun.


ÚMCH, kulturní komise

<     >>Příští výstava>>

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život