POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR

a

Atelier sochařství prof. Kurta Gebauera Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vás srdečně zvou na výstavu

 

Štěpán Málek

Barevné reliéfy

Pozvanka 

Pozvanka

Pozvanka

Zahájení 29.11.2004 v 18 hod.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 2.1.2005

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2, (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Výstava Barevné reliéfy představuje veřejnosti poprvé početný soubor prací východočeského sochaře Štěpána Málka vytvořený během roku 2004.

Štěpán Málek (nar. 1966 v Chlumci nad Cidlinou) je absolventem kamenosochařské střední školy v Hořicích v Podkrkonoší. Studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové předčasně ukončil v roce 1987 z politických důvodů. V letech 1990 až 1996 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jindřich Zeithammel). V současné době žije v Hradci Králové a působí jako odborný asistent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se sochařskou a kreslířskou tvorbou a punkovou hudbou (člen skupiny N.V.Ú.). V Hradci Králové kurátorsky řídí Galerii AMB ve Sboru kněze Ambrože a podílí se na činnosti univerzitní Galerie T.

Štepán Málek pracuje s výtvarným jazykem založeným na geometrickém tvarosloví a zkušenosti konceptuálního umění. Výtvarný artefakt má v jeho pojetí povahu tradičně chápaného plastického nebo kreslířského díla, v jehož koncepci se výrazně uplatňují vztahy mezi základními elementy, jakými jsou např. objem a povrch, rozdílné materiály, hmota a barva, linie a plocha, geometrický a organický tvar, nebo mezi jednotlivými částmi širšího cyklu. Barevné reliéfy vystavené v Ústavu makromolekulární chemie jsou řadou samostatných objektů sestavených z dřevěných geometrických útvarů a jejich segmentů, které se kompozičně přibližují pracím Málkova významného učitele z AVU Stanislava Kolíbala. Jejich příznačným rysem zůstává napětí mezi čistou geometrickou konstrukcí a jistou rustikálností provedení, stejně jako polarita mezi ideálním geometrickým tvarem a jemně členěným, nepravidelným povrchem z barevného hedvábného papíru, překrývajícího a zastírajícího použitý materiál.

Zbyněk Sedláček

ÚMCH, kulturní komise

<     >>Příští výstava>>

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život