POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Vás zve na výstavu

PF 2003

JONÁŠ CZESANÝ

 

Výstavu zahájí Mgr. Petr Vaňous dne 13. ledna 2003 v 18 hodin.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 7.2.2003.

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2, (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Jonáš Czesaný patří ke generaci ( studium na AVU v Praze v ateliérech Františka Hodonského a Vladimíra Kokolii), která na sebe začala upoutávat pozornost koncem 90 let. V letošním roce vystavoval s Jakubem Špaňhelem ve Veletržním paláci v Praze. Zabývá se hlavně malbou. V tomto médiu již namaloval několik tématických cyklů. Známými se staly obrazy ryb, Broučků, a existenciálně laděné figurální kompozice včetně obrazů kladenských havířů. Ve své malbě často používá ironii, jako např. v cyklu Broučků. Broučky konfrontuje ze syrovou realitou tím, že je vyjímá z literární předlohy a uzavírá v láhvi, zavěšuje do padáku, vkládá jim do ruky cigaretu apod. Jeho malba formálně spojuje osobitý rukopis jeho figurálních témat a postupy abstraktní malby, která se často uplatňuje ve fragmentárních celcích kompozičních skladeb jednotlivých obrazů. Jde do jisté míry o propojení smyslových a optických vjemů tohoto umělce s vizuální demonstrací jeho vlastních vnitřních postojů ke světu. Napětí patrné z jeho pláten je dáno často touto formalistickou tenzí obrazové skladby mezi pohledem na svět zvenčí a vlastním záznamem niterného malířského gesta.

 
Miroslav Pesch

 

 


 

ÚMCH, kulturní komise

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život