Hlavní stránka >> Studium >> Témata DDP
CZ | ENG

Témata doktorského studia

Témata pro rok 2019/2020

NázevŠkolitel
Optimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestičekIvan Kelnar
Pokročilé nanokompozity pro inteligentní materiályAdam Strachota
Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikaceMiroslav Šlouf
Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičůJakub Širc
Polymerní nosiče léčiv pro experimentální léčbuPetr Chytil
Polymerní nosiče léčiv pro imunoonkoterapii (obsazeno)Petr Chytil
Polymerní sondy for navigovanou endoskopickou chirurgii pevných nádorůTomáš Etrych
Polymerní systémy pro selektivní transport cytostatik a STAT3 inhibitorů do solidních nádorůLibor Kostka
Injikovatelné biomimetické hydrogely pro regenerativní medicínuVladimír Proks
Polymery modifikované nanoznačky pro multimodální zobrazování v biologii a lékařstvíDaniel Horák
Biodegradabilní lehčené polyurethany z obnovitelných surovin: syntéza a charakterizaceHynek Beneš
Využití iontových kapalin pro přípravu polymerních materiálůHynek Beneš
Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů.Josef Jůza
Polymerní materiály pro pokročilé aplikace: struktura, vlastnosti a zpracováníZdeněk Starý
Multifunkční materiály na bázi elektricky vodivých polymerních kompozitůZdeněk Starý
Funkční polymerní nanodiagnostika pro 31P zobrazování magnetickou rezonancí: Nové paradigma pro kontrastní látkyMartin Hrubý
Nanonosiče citlivé na reaktivní formy kyslíku: Inovativní inteligentní nanoléčivaAlessandro Jäger
Samouspořádané struktury amfifilních gradientových kopolymerů pro moderní aplikaceJiří Pánek
Multiresponzivní samouspořádané polymerní systémy pro biomedicínské použitíPetr Štěpánek
Strukturní charakterizace materiálů vhodných pro iontové polymerní baterie pomocí NMR spektroskopieLibor Kobera
Multifunkční hybridní mřížkové materiály pro aplikace v Li-iontových bateriích a spalovacích článcích: příprava, struktura a iontová dynamika.Jiri Brus
Vliv individuální variability krevní plasmy a patofyziologie bílkovin na nespecifickou adsorpci a operabilitu optických biosensorůTomáš Riedel
Bioaktivní povlaky podporující spontánní endotelizaci cévních náhradTomáš Riedel
Izotopový posun ve vibrační spektroskopii nanostrukturovaných vodivých polymerů a oligomerůIvana Šeděnková
Výzkum polymerů a hybridních systémů pro fotoniku a elektronikuVěra Cimrová
Transient optical spectroscopy of organic semiconductorsJiří Pfleger
Polymerní memristoryJiří Pfleger
Kvantově chemické modelování nanokompozitů kov/polymerPetr Toman
Cílená terapie nádorových buněk se zaměřením na nádorové kmenové buňky s využitím polymerních terapeutik, spojená se studiem mezibuněčné komunikace exosomyJanoušková Olga
Částicové kontrastní látky pro fotoakustickou tomografiiMichal Babič
Samoasociující multivrstevnaté filmy jako povlaky biomateriálů pro uvolňování proteinůDana Kubies
Systémy pro uvolňování růstových faktorů podporujících vaskularizaci polymerních nosičů v bioaplikacích.Dana Kubies

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život