Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Dybal, CSc.
Název     tématu Studium vodorozpustných termosenzitivních polymerů metodami Ramanovy a infračervené spektroskopie
Anotace Termosenzitivní polymery a kopolymery na bázi peptidů a etherových nebo akrylamidových struktur nabízejí řadu aplikací v lékařství i technice díky svým pozoruhodným fyzikálním vlastnostem. Fázový přechod je podmíněn změnami v interakcích polárních skupin, polárních i hydrofobních skupin s molekulami vody a indukovanými změnami v hydratačních obalech polymerních řetězců. Cílem práce je přispět k objasnění stability, dynamiky a interakcí v takových systémech využitím moderních metod Ramanovy a infračervené spektroskopie v kombinaci s molekulárním modelováním (kvantově chemické výpočty). Získané výsledky mohou být využity např. při designu a přípravě syntetických vodorozpustných termosenzitivních polymerních systémů se specifickými vlastnostmi žádoucími pro nosiče léčiv Podle zaměření studenta může být práce orientována spíše teoreticky nebo experimentálně.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život