Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Petr Toman, Ph.D.
konzultant Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
Název     tématu Studium vlastností materiálů pro nové molekulární elektronické součástky
Anotace Práce je zaměřena na teoretické studium konformačních a elektronových vlastností makromolekulárních látek doplněné provedením potřebných experimentů. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem modulace transportu náboje v polymerech světlem. Cílem je vytvoření teoretických modelů a prověření možností použití zkoumaných materiálů pro konstrukci nových molekulárních elektronických prvků jako jsou optoelektrické spínače, transistory řízené polem, senzory a plošné LED.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život