Ústav zřídil tato společná pracoviště s jinými organizacemi:

 

Společná laboratoř NMR pevné fáze Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Vedoucí Ing. Jiří Brus, Dr.

   


 

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život