Radionuklidová laboratoř

 

Jako nové pracoviště oddělení 2.10 byla otevřena Radionuklidová laboratoř ÚMCH  (RNL).

 

Laboratoř, určená k radionuklidovému značení polymerních systémů, rozšiřuje možnosti polymerního výzkumu v ústavu. Provoz byl zahájen na základě povolení vydaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Regionálním centrem Praha. Pro udržení požadované bezpečnosti a kvality všech činností laboratoře je uplatňován Systém jakosti RNL. Oddělení 2.10 má kvalifikované zaměstnance, kteří zajišťují soustavný dohled nad radiační ochranou a mají právo školit nové radiační pracovníky.

 

RNL je umístěna v kompletně zrekonstruované místnosti a splňuje všechna kritéria pro práci s radioizotopy. Její součástí je na míru vyrobená digestoř, ochranné olověné stínění, nábytek a stěny s omyvatelnými povrchy. Laboratoř je vybavena měřicí technikou pro monitorování pracovního prostředí, měření celkové aktivity vzorků a jejich gama spekter. Unikátní technikou je měření dynamického rozptylu světla na radionuklidově označených vzorcích. Radiochemickou charakterizaci vzorků je tak možné spojit s fyzikálně-chemickým studiem značených polymerních nanočástic v roztocích.

 

Laboratoř zajišťuje servis pro ostatní oddělení a spolupracuje na následujících tématech:

 

·        Příprava a studium vlastností systémů pro radiodiagnostika a radioterapeutika na bázi nanočástic, micel, rozpustných polymerů a konjugátů proteinů

·        Přesná absolutní charakterizace obsahu ligandů na podložkách (scaffoldech) pro růst buněk tam, kde je klasická charakterizace obtížná či neproveditelná

·        Stanovení in vitro vazebných aktivit značených biomolekul (např. na scaffoldech)

·        Absolutní charakterizace množství nespecificky adsorbovaných proteinů na podložkách nebo senzorech (za použití např. radiojodovaného sérového albuminu či globulinů)

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život