Přednáška cyklu Věda pod makrohledem

 

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR

srdečně zve všechny zájemce na

přednášku pořádanou v rámci přednáškového cyklu Věda pod makrohledem

Přednáší:

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

(Psychiatr, vysokoškolský pedagog a publicista)

Téma:

Psychopati mezi námi

Pozvání ujmout se poslední letošní přednášky přijal pan doktor Radkin Honzák, český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Jeho přednáška bude věnována psychopatům a jejich výskytu ve společnosti.

Pojem psychopat byl z posledního klasifikačního systému MKN-10 úplně vyřazen, protože prý nositele tohoto označení urážel a byl v seznamu psychiatrických diagnóz nahrazen termínem porucha osobnosti. V souvislosti s rozpoznáním některých osobnostních i patofyziologických charakteristik se někteří badatelé domnívají, že by měl být navrácen do oběhu v přesně určeném významu. Specifickou charakteristikou psychopata v tomto pojetí je odvaha, antisociální rysy a impulzivita. V důsledku absence emoce a pocitu strachu jsou takto vybavení jedinci schopni bezchybného, roboticky přesného, výkonu. Mají charisma a zaujímají velmi snadno vůdčí role. Názory psychologů na míru přítomných asociálních rysů se liší a je zde také legitimní představa, že může existovat „dobrý“ psychopat. Většinou však je nálepka psychopata přiřazována paraziticky nebo predátorsky jednajícím jedincům

Kdy a kde:

Středa 4.12.2019 ve 17:45 hod v přednáškovém sále A

Na setkání se těší Jiří Trousil a Zuzana Plecitá.


(Vytvořeno 22.10.2019 z dat upravených naposled 16.10.2019)

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život