Hlavní stránka >> Kontakty >> Podatelna
CZ | ENG

Povinně zveřejňované údaje o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Doručovací adresa: Heyrovského nám. 1888/2
162 06  Praha 6 - Břevnov
(kód adresního místa: 22170332)
Úřední hodiny podatelny: zaručené 9-14 hod v pracovní dny
Přebírání zásilek zboží: vjezd Štolbova 3
pracovní dny 7 - 14
    @imc.cas.cz
Elektronická adresa sekretariátu office
Elektronická podatelna e-podatelna
   
Identifikátor datové schránky 2minqg2  
Telefax 296809410  
Datové formáty přijímaných souborů prostý text, PDF, RTF, Microsoft Word doc; obrazy bmp, gif, png, jpg, TIFF. Jiné po dohodě.
Přijímané nosiče dat CD, DVD (UDF 2.50 a nižší, ISO 9660/Joliet), USB média FAT, NTFS
   

 

Nakládání s datovými zprávami se zjištěným škodlivým kódem
Likvidovány bez vyřízení.
Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu Lze-li z něj identifikovat odesílatele (jeho kontaktní nebo elektronickou adresu), ÚMCH jej vyrozumí o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup. Nepodaří-li se ÚMCH ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život