Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
konzultant doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. (PřF UK)
Název     tématu Plasmonické polymerní nanokompozity
Anotace Převážně experimentální studium povrchem zesílených optických jevů na kovových, zejména zlatých a stříbrných nanočásticích v polymerní matrici. V blízkosti Au a Ag nanočástic dochází k zesílení optického pole, které se projevuje např. vysokým lokálním zesílením Ramanova rozptylu. Cílem je příprava polymerních nanokompozitů obsahujících kovové nanočástice, v jejichž okolí bude dosahováno lokálního zesílení fotofyzikálních procesů v opticky aktivních aditivech či polymerních segmentech.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život