Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Otevřená věda
CZ | ENG

Projekt Otevřená věda

Projekt Akademie věd ČR s názvem Otevřená věda je určen především pro středoškolské studenty a pedagogy. Jeho cílem je podnítit zájem o vědu, zejména o přírodovědné obory, seznámit se s nejnovějšími vědeckými poznatky, kterými je možno aktualizovat výuku. Projekt dává příležitost ptát se mnohdy kapacit ve svém oboru na otázky, které mohou zajímat studenty i kantory.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. se Otevřené vědy účastní, na letních školách můžete potkat naše vědce zejména z oddělení Biomedicínských polymerů, jejichž badatelské výsledky jsou porovnatelné se světovou úrovní v této oblasti.
Využijte příležitost!
 
Více se o projektu Otevřená věda dozvíte na  webových stránkách Akademie věd ČR.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život