Organizační schéma

Organizační schéma ÚMCH

Organizační schéma - centra

 

Ředitel

Ing. Jiří Kotek, Dr.
tel. 296 809 316

Kolegium ředitele

RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
zástupce ředitele pro koordinaci výzkumné činnosti
tel. 296 809 219
Ing. Hana Nádeníková
zástupkyně  ředitele pro ekonomiku a provoz
tel. 296 809 361
Ing. Jiří Brus, Dr.
člen kolegia ředitele pro spolupráci s vysokými školami
tel. 296 809 350
Ing.  Zdeňka Sedláková, CSc.
členka kolegia ředitele pro spoluprací s aplikační sférou
tel. 296 809 255
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.
člen kolegia ředitele pro koordinaci strategických projektů
tel. 296 809 224
---
Tajemník kolegia ředitele
 

Rada ústavu

Předseda: Ing. Zdenka Sedláková, CSc.
Místopředseda: Ing. Jiří Kotek, Dr.

Interní členové: Ing. Jiří Brus, Ph.D., Ing. Zdeněk Starý, Ph.D., RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, DSc. a RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.

Externí členové: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie), prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (VŠCHT Praha, FCHT, Ústav polymerů), prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (MFF UK, katedra makromolekulární fyziky) a doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

Tajemník: Mgr. Kateřina Nožárová

Dozorčí rada

Předseda: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (AR AV ČR) (od 15.4.2019 do 14.4.2024)
Místopředseda: RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (ÚMCH AV ČR)
Členové16.5.2017 do 15.5.2022: Ing. Luboš Novák, Ph.D. (Mega, a.s.), prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
Tajemnice: Mgr. Kateřina Nožárová


Složení orgánů ÚMCH v minulých obdobích

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život