Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Eduard Brynda, CSc.
Název     tématu Optické biosenzory pro detekci v biologických tekutinách
Anotace Budou studovány interakce krevního séra, plasmy a jejich složek s povrchy biosenzorů založených na rezonanci povrchových plasmonů (SPR), pokrytých ultratenkými vrstvami syntetických a biologických makromolekul s imobilizovanými bioreceptory, na jejichž povrchu dochází jen malé nespecifické depozici proteinů "antifouling". Experimenty budou prováděny na různých typech vrstev průběžně vyvíjených v ÚMCH AV ČR se zaměřením na hledání souvislostí mezi interakcemi pozorovanými SPR a charakterem sensitivních vrstev studovaným měřením povrchové energie, infračervenou reflexní spektroskopií, elektronovou mikroskopií a AFM. Ve spolupráci s fotonickými a biologickými pracovišti v Praze budou získané výsledky využívány pro konstrukci nových typů biosenzorů pro lékařskou diagnostiku, které se obecně dosud nepodařilo uspokojivě realizovat.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život