Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jako partneři Masarykovy univerzity jsme se v letech 2009 - 2012 podíleli na realizaci projektu Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzdelavani pro konkurenceschopnost loga

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život