Pracovníci  Oddělení vibrační spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
RNDr. Jiří Dybal, CSc. +420-296809-387 dybal
Zaměstnanci
RNDr. Michal Bláha, Ph.D. +420-296809-288 blaha
Mgr. Nikolay Kotov, Ph.D. +420-296809-288 kotov
RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D. +420-296809-379 moravkova
RNDr. Ivana Šeděnková, Ph.D. +420-296809-381 sedenkova
doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. DSc. +420-296809-381 trchova
Ing. Michal Pekárek +420-296809-288 pekarek
Miroslava Brunclíková +420-296809-376 brunclikova

Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život