Publikace Oddělení Vibrační spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Kotov N., Raus V., Dybal J.
Non-covalent interactions in bmimCl/co-solvent mixtures: a FTIR spectroscopy and computational study
Journal of Molecular Liquids. Roč. 285, 2019, s. 688-696

Bláha M., Marek F., Morávková Z., Svoboda J., Brus J., Dybal J., Prokeš J., Varga M., Stejskal J.
Role of p-benzoquinone in the synthesis of a conducting polymer, polyaniline
ACS Omega. Roč. 4, č. 4 (2019), s. 7128-7139

Trchová M., Bláha M., Dybal J., Stejskal J.
Thermally induced protonation of conducting polyaniline film by dibutyl phosphite conversion to phosphate
Journal of Physical Chemistry A. Roč. 122 č. 49 (2018), s. 9492-9497

Morávková Z., Trchová M., Dybal J., Bláha M., Stejskal J.
The interaction of thin polyaniline films with various H-phosphonates: spectroscopy and quantum chemical calculations
Journal of Applied Polymer Science. Roč. 135, č. 38 (2018), s. 46728_1-46728_8

Morávková Z., Dmitrieva E.
The first products of aniline oxidation - SERS spectroelectrochemistry
ChemistrySelect. Roč. 4, č. 30 (2019), s. 8847-8854

Bláha M., Trchová M., Morávková Z., Humpolíček P., Stejskal J.
Semiconducting materials from oxidative coupling of phenylenediamines under various acidic conditions
Materials Chemistry and Physics. Roč. 205, 2018, s. 423-435

Kotov N., Raus V., Dybal J.
Intermolecular interactions in N,N-dimethylacetamide without and with LiCl studied by infrared spectroscopy and quantum chemical model calculations
Journal of Physical Chemistry B. Roč. 122, č. 38 (2018), s. 8921-8930

Trchová M., Stejskal J.
Resonance Raman spectroscopy of conducting polypyrrole nanotubes: disordered surface versus ordered body
Journal of Physical Chemistry A. Roč. 122, č. 48 (2018), s. 9298-9306

Šeděnková I., Trchová M., Dybal J., Stejskal J.
Interaction of polyaniline film with dibutyl phosphonate versus phosphite: enhanced thermal stability
Polymer Degradation and Stability. Roč. 134, 2016, s. 357-365

Morávková Z., Bober P.
Writing in a polyaniline film with laser beam and stability of the record: a Raman spectroscopy study
International Journal of Polymer Science. Roč. 2018, 2018, s. 1797216_1-1797216_8

Trchová M., Morávková Z., Dybal J., Stejskal J.
Detection of aniline oligomers on polyaniline-gold interface using resonance Raman scattering
ACS Applied Materials and Interfaces. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 942-950


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život