Publikace Oddělení Vibrační spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Bláha M., Trchová M., Morávková Z., Humpolíček P., Stejskal J.
Semiconducting materials from oxidative coupling of phenylenediamines under various acidic conditions
Materials Chemistry and Physics. Roč. 205, 2018, s. 423-435

Šeděnková I., Trchová M., Dybal J., Stejskal J.
Interaction of polyaniline film with dibutyl phosphonate versus phosphite: enhanced thermal stability
Polymer Degradation and Stability. Roč. 134, 2016, s. 357-365

Morávková Z., Dmitrieva E.
Structural changes in polyaniline near the middle oxidation peak studied by in situ Raman spectroelectrochemistry
Journal of Raman Spectroscopy. Roč. 48, č. 9 (2017), s. 1229-1234

Trchová M., Morávková Z., Dybal J., Stejskal J.
Detection of aniline oligomers on polyaniline-gold interface using resonance Raman scattering
ACS Applied Materials and Interfaces. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 942-950

Bláha M., Trchová M., Bober P., Morávková Z., Prokeš J., Stejskal J.
Polyaniline: Aniline oxidation with strong and weak oxidants under various acidity
Materials Chemistry and Physics. Roč. 194, 2017, s. 206-218

Kotov N., Šturcová A., Zhigunov A., Raus V., Dybal J.
Structural transitions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride/water mixtures studied by Raman and FTIR spectroscopy and WAXS
Crystal Growth & Design. Roč. 16, č. 4 (2016), s. 1958-1967

Trchová M., Morávková Z., Bláha M., Stejskal J.
Raman spectroscopy of polyaniline and oligoaniline thin films
Electrochimica Acta. Roč. 122, 2014, s. 28-38

Giel V., Morávková Z., Peter J., Trchová M.
Thermally treated polyaniline/polybenzimidazole blend membranes: structural changes and gas transport properties
Journal of Membrane Science. Roč. 537, 2017, s. 315-322

Bláha M., Trchová M., Bober P., Morávková Z., Zujovic z. D., Filippov S., Prokeš J., Pilař J., Stejskal J.
Structure and properties of polyaniline interacting with H-phosphonates
Synthetic Metals. Roč. 232, 2017, s. 79-86

Morávková Z., Stejskal J., Trchová M.
Spectroscopic study of the highly homogeneous polyaniline film formation on gold support
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Roč. 152, 2016, s. 294-303

Bláha M., Trhlíková O., Podešva J., Abbrent S., Steinhart M., Dybal J., Dušková-smrčková M.
Solvent-free, catalyst-free aza-Michael addition of cyclohexylamine to diethyl maleate: reaction mechanism and kinetics
Tetrahedron. Roč. 74, č. 1 (2018), s. 58-67


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život