Pracovníci  Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Alexander Zhigunov Ph.D. 296809-372 zhigunov
Zaměstnanci
RNDr. Miloš Steinhart CSc. 296809-300 steinhart
Ph.D. studenti
        Studenti bakalářského a magisterského studia
Techničtí pracovníci
Eva Miškovská jr. 296809-372 emisk

Výpis z databáze pracovníků

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život